Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Branża Chemiczna

Kategorie

Pomniejsz menuPowiększ menu

Pomniejsz menuPowiększ menuStrona głównaBranża ChemicznaUsługi dla produktów gotowychChemikalia rolniczeŚrodki smarne i płyny dla rolnictwaChemia analityczna

Powiązane Linki

Chemia analityczna

Świadczone przez SGS usługi analiz chemicznych gwarantują, że produkt jest bezpieczny i zgodny z przepisami, ponieważ polegają one na badaniu zawartości potencjalnie szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji, takich jak pestycydy, biocydy, nawozy sztuczne i leki.

Nasze laboratoria na całym świecie nieustannie modernizują swoje wyposażenie, aktualizują techniki i wiedzę, aby zoptymalizować swoje metody analiz względem wielu różnych matryc. Projekty naszych klientów dotyczące składników resztkowych w opracowywanych produktach realizujemy zgodnie z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP).

Zakres usług

 • Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią masową (LC/MS/MS), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC, z detekcją ultrafioletu – UV lub fluorescencji), procedura przełączania kolumn, derywatyzacja pokolumnowa
 • Chromatografia gazowa/selektywny detektor masowy (GC/MSD) z kilkoma opcjami nastrzykiwania (dozowniki split/splitless, on column, large volume, headspace, nastrzyki kryo) i jonizacji (jonizacja elektronowa EI, jonizacja chemiczna CI), chromatografia gazowa – detektor wychwytu elektronów (GC-ECD), chromatografia gazowa – detekcja płomieniowo-fotometryczna (GC-FPD)
 • Chromatografia jonowymienna (IC), atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS), atomowa spektrometria emisyjna z wzbudzaniem plazmowym (ICP)
 • Chromatografia żelowa (GPC), przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE)
 • Testy immunologiczne

Rodzaje badań

 • Opracowywanie i walidacja metod
 • Walidacja niezależnych laboratoriów
  • Określanie składników resztkowych we wszystkich matrycach (np. rośliny, produkty w procesie przetwarzania, gleba, woda, powietrze, matryce zwierzęce, płyny ustrojowe, surowce)
  • Towarzyszące badania analityczne, ekotoksykologia
  • Badania stabilności podczas przechowywania
  • Określanie zawartości
  • Analizy 5 partii
  • Badanie równoważności produktów
  • Analizy drugorzędnych składników i zanieczyszczeń

  Zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z SGS w celu poznania naszych usług w zakresie chemii analitycznej zapewniających zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  Wyślij e-mail
  Seed and CropEfficiency in Agriculture Seed and Crop BrochureEfficiency in Agriculture from input R&D to Harvesting. ...

  Kontakt

  Branża Chemiczna

  • Plac Kaszubski 17
   Gdynia, 81-350
   Polska
  • t   +48 58 661 07 00
  • f   +48 58 661 07 07
  • e   Wyślij e-mail

  Subskrypcje

  Zarejestruj się, aby otrzymywać publikacje i newslettery ze swojego regionu i całego świata.
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOSUBSKRYBUJ TERAZ

  Lista oddziałów

  Oddziały i laboratoria SGS na całym świecie oraz ich lokalizacja na mapiePoland map
  Wyszukiwanie oddziału

  Wiadomości