Farmaceutyki mają fundamentalne znaczenie dla współczesnego życia. Gwałtowny wzrost średniej długości życia oraz spadek śmiertelności w wyniku chorób zakaźnych i przewlekłych można przypisać zarówno rozwojowi, jak i rozpowszechnieniu współczesnych farmaceutyków. Branża farmaceutyczna podlega regulacjom prawnym w niespotykanym gdzie indziej stopniu, a producenci i użytkownicy końcowi wymagają absolutnej pewności od danych dotyczących produktów farmaceutycznych.

SGS oferuje szeroki wybór usług skierowanych do sektora farmaceutycznego obejmujących obszary od opracowywania i badań klinicznych, aż do kontroli jakości podczas pakowania i przechowywania. Rzetelność, profesjonalizm i kompetencja są absolutnie niezbędne w przypadku pracy z materiałami farmaceutycznymi. SGS jest jedynym usługodawcą, który jest w stanie nadzorować produkt na etapach od opracowywania, przez produkcję, dystrybucję i magazynowanie aż po końcowe użycie.

SGS jest idealnym partnerem, który może pomóc w zarządzaniu ryzykiem, monitorowaniu łańcucha dostaw oraz zapewnieniu zgodności z przepisami na każdym etapie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą..

SZKOLENIE OFEROWANE LOKALNIE PRZEZ SGS POLSKA

JEŻELI DO ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA POZOSTAŁO MNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY POTWIERDZIĆ CZY SZKOLENIE SIĘ ODBĘDZIE.

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wdrożenia i stosowania – GDP – Dobrych Patryk Dystrybucyjnych.

GRUPA DOCELOWA
Osoby zaangażowane we wdrażanie i stosowanie GDP. Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością chcący poszerzyć wiedzę o GDP. 

PROGRAM SZKOLENIA

  • Przegląd wymagań prawnych w branży farmaceutycznej
  • Wymagania prawne w zakresie GDP
  • Przegląd wymagań GDP
  • Dokumentacja  GDP
  • Zapisy GDP
  • Certyfikacja GDP
  • Dyskusja
  • Podsumowanie szkolenia.

METODOLOGIA
Wykłady, dyskusja.