Szkolenie oferowane lokalnie przez SGS Polska

JEŻELI DO ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA POZOSTAŁO MNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY POTWIERDZIĆ CZY SZKOLENIE SIĘ ODBĘDZIE

ADRESACI KURSU:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Osób odpowiedzialne za realizację zadań bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji
 • Administratorów danych - Reprezentantów kierownictwa
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • Pracowników działów Marketingu i Sprzedaży przetwarzający dane osobowe w kontekście krajowym i międzynarodowym
 • Pracowników działów HR, IT, Administracji i innych, na co dzień zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych
 • Przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest:

 • Ukazanie zmian wprowadzanych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO – GDPR) na tle aktualnych wymagań bezpieczeństwa danych osobowych
 • Poznanie głównych zadań stojących przed administratorem danych w celu spełnienia wymagań RODO.
 • Omówienie sposobu dostosowania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji do wymagań RODO
 • Spełnienie wymagań RODO w poszczególnych działach firmy tj.  IT, HR, Administracja, Sprzedaż, Marketing

PROGRAM KURSU:

 • Kontekst prawnej ochrony danych osobowych (RODO a prawo krajowe,  RODO a prawo europejskie)

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w systemie bezpieczeństwa informacji

 • Odpowiedzialności, obowiązki, funkcje (ABI – IOD,  Administrator danych)

 • Nowe/zmienione wymagania (m.in.: postępowanie z ryzykiem, obowiązki informacyjne, podstawy legalności przetwarzania danych osobowych) systemu bezpieczeństwa danych osobowych

 • Dostosowanie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji

METODOLOGIA KURSU:

Wykłady; dyskusja