Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Zgodność z Wymogami i Rzetelność

Zgłoszenie naruszenia zasad rzetelności

Zachęcamy pracowników i osoby z zewnątrz do reagowania i zgłaszania wszelkich wątpliwości bądź podejrzeń dotyczących naruszenia zasad Kodeksu. Zapewniamy, że żadnemu pracownikowi nie grozi odwet ani negatywne konsekwencje za zwrócenie się o poradę bądź zgłoszenie naruszenia zasad Kodeksu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia Kodeksu lub jego zastosowania w konkretnych okolicznościach należy omawiać z przełożonym lub kierownikiem, działem kadr albo działem prawnym SGS. Pracownicy mogą także omawiać sprawy związane z Kodeksem z audytorami wewnętrznymi.

Jeśli pracownik nie może lub nie chce zwrócić się do swojego kierownictwa, zawsze może skontaktować się z głównym specjalistą SGS ds. zgodności z przepisami. Zachęcamy pracowników, którzy wiedzą o naruszeniu lub podejrzewają naruszenie Kodeksu, do zgłoszenia sprawy głównemu specjaliście SGS ds. zgodności z przepisami.

Pracownicy i osoby z zewnątrz mogą korzystać z Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności, by uzyskać poradę lub zgłosić podejrzenie naruszenia zasad Kodeksu. Można także przesłać pisemne zgłoszenie online, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Zespół ds. zgodności z przepisami bada i analizuje jedynie faktyczne skargi: zarzuty postępowania w złej wierze, roszczenia handlowe, skargi niedotyczące kwestii związanych z rzetelnością oraz zapytania handlowe. Ogólne wątpliwości dotyczące kierownictwa, kwestie dotyczące konkretnego kierownika niezwiązane z naruszeniem Kodeksu oraz spory dotyczące wynagrodzeń należy wyjaśniać w danym kraju, za pośrednictwem przełożonego lub kierownika albo zespołu ds. kadr. W razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia naruszenia, należy złożyć zgłoszenie zgodnie z podaną instrukcją.

Aby zgłosić podejrzenie naruszenia Kodeksu, można zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania w zakresie rzetelności, złożyć pisemne zgłoszenie online lub przesłać zgłoszenie faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wypełnij i złóż pisemny raport online, w tym pełne informacje o swoich obawach, do dalszego dochodzenia
ZADZWOŃ NA "INFOLINIĘ UCZCIWOŚCI"
"Infolinia uczciwości" SGS obsługiwana jest przez niezależny podmiot. Aby zapewnić poufność, rozmowy nie są rejestrowane.
ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ
"Połączenia odbierane są 24/7 i prowadzone w języku angielskim przez wykwalifikowanych specjalistów. Opcje tłumaczenia są również dostępne.
Krok 1
Wybierz Bezpośredni Kod Dostępu AT&T dla kraju, w którym obecnie się znajdujesz
Krok 2
Po wysłuchaniu powitania AT & T, proszę wybrać numer
888-475-6847
Możesz także przeczytać nasze szczegółowe instrukcje połączenia.
W przyladku krajów, w których nie ma numerów kontaktowych, proszę uzupełnić zgłoszenie naruszenia
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAWIĄZYWANIA POŁĄCZEŃ DLA LINII DIRECT ACCESS
Telefon zaufania, na który dzwonisz oferuje realizację bezpłatnych połączeń międzynarodowych za pośrednictwem usługi Direct Access Service firmy AT&T.Aby skorzystać z tej usługi, najpierw musisz podać numer dostępowy AT&T dla kraju, z którego dzwonisz. Po wybraniu tego numeru, zostaniesz połączony z centrum AT&T w USA. Usłyszysz sygnał muzyczny oraz informację o firmie AT&T: „(sygnał) AT&T”. Po usłyszeniu tego sygnału, wykręć numer telefonu zaufania, a AT&T połączy Cię z Globalnym Działem ds. Zgodności.


Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące nawiązywania połączeń z telefonami zaufania obsługiwanymi w ramach międzynarodowej usługi Direct Access firmy AT&T.
 1. Krok 1: Połącz się z telefonu stacjonarnego, z którego można dzwonić za granicę (nie z telefonu komórkowego). Wykonaj wymagane czynności, aby uzyskać wolną linię, z której chcesz zadzwonić, i wybierz sygnał dla połączenia lokalnego.
 2. Krok 2: Wybierz numer w ramach usługi Direct Access AT&Tdla kraju, z którego nawiązujesz połączenie. Nie podawaj żadnych numerów kierunkowych ani innych cyfr. BRAK KODU DLA DANEGO KRAJU i BRAK KODU DLA MIASTA.
 3. Krok 3: Usłyszysz sygnał i nagranie: „AT&T”*. Po usłyszeniu tego sygnału, wybierz dziesięciocyfrowy numer telefonu zaufania dla swojej firmy. Nie podawaj żadnych numerów kierunkowych ani innych cyfr
 4. Krok 4: Zostaniesz połączony z Globalnym Działem ds. Zgodności. Usłyszysz nagrane powitanie z prośbą o wybranie języka rozmowy telefonicznej, a następnie usłyszysz nagranie wyjaśniające cel istnienia telefonu zaufania. Jeśli wybierzesz język inny niż język angielski, Globalny Dział ds. Zgodności skorzysta z usług tłumacza symultanicznego, który będzie tłumaczył rozmowę. Prosimy o cierpliwość, ponieważ proces wdrożenia usług tłumacza symultanicznego może potrwać kilka minut. W trakcie oczekiwania na tłumacza będziesz słyszeć muzykę.
 5. Krok 5: Telefon odbierze Specjalista ds. Komunikacji z Globalnego Działu ds. Zgodności, który się przedstawi. Jeśli w rozmowie uczestniczy tłumacz, zostaniesz przez niego powitany w Twoim języku. Wyjaśni Ci on, że będzie tłumaczyć rozmowę ze Specjalistą ds. Komunikacji w celu uzyskania informacji.

*Uwaga: W niektórych krajach lub w przypadku pewnych systemów telefonicznych, w Kroku 3 telefon może odebrać operator AT&T. Rozmówca może podać operatorowi numer telefonu zaufania ds. etycznych ustnie lub wprowadzić go na aparacie telefonicznym. Jeśli operator stwierdzi, że, w celu uzyskania połączenia z numerem telefonu zaufania ds. etycznych, musisz podać numer karty telefonicznej lub karty kredytowej, oznacza to, że dany numer nie jest właściwie obsługiwany w AT&T.

Kontakt

SGS Polska Sp. z o.o.

 • Jana Kazimierza 3
  Warszawa, 01-248
  Polska
 • t   +48 22 329 22 22
 • f   +48 22 329 22 20
 • e   Wyślij e-mail

Subskrypcje

Zarejestruj się, aby otrzymywać publikacje i newslettery ze swojego regionu i całego świata.
BĄDŹ NA BIEŻĄCOSUBSKRYBUJ TERAZ

Lista oddziałów

Oddziały i laboratoria SGS na całym świecie oraz ich lokalizacja na mapiePoland map
Wyszukiwanie oddziału

Wiadomości