Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Wybrane Rozwiązania

Powiązane Linki

Bezpieczeństwo użytkowania dla produktów i zakładów E/E

Jak możesz uzyskać maksymalną ochronę swoich produktów i zakładów elektrycznych/elektronicznych (E/E) w zakresie roszczeń dotyczących wadliwego działania i odpowiedzialności za wady produktu?

Opracowywanie produktów i systemów E/E z funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo oznacza dla producentów specjalne wymagania. Bezpieczeństwo użytkowania należy uwzględnić na każdym etapie procesu projektowania i produkcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo całego systemu i jego zgodność ze wszystkimi właściwymi normami.

Ograniczenie ryzyka jest głównym celem całego cyklu życia bezpieczeństwa, począwszy od koncepcji i rozwoju, produktu lub systemu, do końca jego okresu użytkowania. Aby uzyskać wymagany poziom bezpieczeństwa produktu i zapobiec ewentualnym roszczeniom związanym z wadami produktu, Wasza praca musi się opierać na najnowszej technologii (np. zgodnej z IEC 61508, ISO 26262, IEC 61511, ISO 13849 itp.).

Opracowuj skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, dzięki wsparciu ogólnoświatowego lidera

Nasze Globalne Centrum Kompetencji SGS-TÜV Saar GmbH w Niemczech to jednostka akredytowana, a nasze zespoły specjalistów, zarówno w danym kraju jak i na całym świecie, pomogą Wam ograniczyć ryzyko związane z roszczeniami dotyczącymi awarii i odpowiedzialności za wady produktu. Dysponujemy certyfikatem zgodności bezpieczeństwa użytkowania z normą ISO/IEC 17025. Jesteśmy także jednostką notyfikowaną w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Świadczymy następujące usługi z zakresu badania bezpieczeństwa użytkowania:

 • Szkolenie i kwalifikacje personelu – przeprowadzanie szerokiej gamy kursów ogólnodostępnych i firmowych
 • Konsultacje - obejmujące pełen zakres bezpieczeństwa użytkowania, od koncepcji do końca życia produktu
 • Analityka bezpieczeństwa - identyfikacja awarii i rozwiązań maksymalizujących bezpieczeństwo, z wykorzystaniem metodologii takich, jak:
  • Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad (FMEA)
  • Analiza drzewa błędów (FTA)
  • Analiza Markova
  • Schemat blokowy niezawodności (RBD)
 • Ocena, testy i certyfikacja – w zależności od Twoich wymagań, przeprowadzamy ocenę koncepcji, systemów, produktów i procesów oraz wydajemy raporty dotyczące zgodności, sprawozdania z audytów, certyfikaty oraz wyniki z testów.
 • Specjalne usługi dla branży motoryzacyjnej: zapewnienie menadżera ds. bezpieczeństwa

Specjalizujemy się w następujących sektorach przemysłu:

 • Automatyka
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Półprzewodniki
 • Sprzęt AGD
 • Lotnictwo
 • Rolnictwo i gospodarka leśna
 • Bezpieczeństwo maszyn
 • Technologia medyczna
 • Przemysł przetwórczy
 • Oprogramowanie

W celu wsparcia dalszego rozwoju naukowo-technicznego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, aktywnie działamy we właściwych komitetach ds. norm, takich jak IEC 61508 i ISO 26262.

Już teraz skontaktuj się z SGS-TÜV Saar, aby dowiedzieć się, jakie korzyści zapewniają nasze usługi z zakresu badania bezpieczeństwa użytkowania.

Functional SafetyServicesFunctional SafetyRange of Services ...

Kontakt

SGS Polska Sp. z o.o.

 • Jana Kazimierza 3
  Warszawa, 01-248
  Polska
 • t   +48 22 329 22 22
 • f   +48 22 329 22 20
 • e   Wyślij e-mail

Subskrypcje

Zarejestruj się, aby otrzymywać publikacje i newslettery ze swojego regionu i całego świata.
BĄDŹ NA BIEŻĄCOSUBSKRYBUJ TERAZ

Lista oddziałów

Oddziały i laboratoria SGS na całym świecie oraz ich lokalizacja na mapiePoland map
Wyszukiwanie oddziału

Wiadomości