Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Gazy przemysłowe są obecnie wykorzystywane w takich ilościach, które jeszcze dziesięć lat temu byłyby nie do pomyślenia. Także wymagana od nich czystość jest na poziomie, który dwadzieścia lat temu występował jedynie w laboratoriach badawczych.

Nowatorskie wykorzystanie gazów zarówno w charakterze substratów reakcji jak i nośników, od przemysłu po medycynę, wymaga, aby ich produkcja, dystrybucja i magazynowanie były monitorowane z wielką uwagą i profesjonalizmem.

Gazy przemysłowe są teraz materiałami o niezwykle wysokich specyfikacjach. Efektywność i skuteczność wielu procesów zależy od czystości gazu i nawet niewielkie uchybienia jakości i zanieczyszczenia mogą mieć poważne konsekwencje w kategoriach strat.

Firma SGS jest sprawdzonym i niezawodnym dostawcą usług dla sektora gazowego umożliwiających monitoring i optymalizację wszystkich rodzajów procesów. Oferujemy kompleksowy zestaw usług w zakresie walidacji, weryfikacji i analizy dla sektora gazów przemysłowych, które mają na celu informowanie uczestników łańcucha dostaw i umożliwienie efektywnego zarządzania ryzykiem.