Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności i wiedzę potrzebne do prowadzenia audytów systemów zarządzania jakością (QMS) według wymogów ISO 9001:2008.

Zasady ISO 9001:2008 jednoznacznie definiują system zarządzania, co umożliwia przeprowadzanie audytów, badanie i ciągłe doskonalenie systemów QMS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafili opisać cel systemów zarządzania jakością oraz wyjaśnić osiem zasad zarządzania jakością;
  • potrafili objaśnić cel, treść i wzajemne relacje rodziny standardów ISO 9000;
  • potrafili interpretować wymogi ISO 9001:2008 w kontekście audytu;
  • potrafili planować i przeprowadzać audyty oraz sporządzać z nich raporty w sposób tworzący dodatkową wartość dla przedsiębiorstwa;
  • spełniać wymogi szkoleniowe niezbędne do rejestracji w IRCA jako audytor lub audytor wiodący QMS.

Kurs ten posiada certyfikat rejestru IRCA (nr kursu A17038).

Już dziś skontaktuj się z ekspertem SGS, aby dowiedzieć się więcej o oferowanym przez SGS szkoleniu dla audytorów wiodących ISO 9001:2008.