Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dowiedz się więcej.

Zmniejsz ilość powielanych działań w ramach audytu etycznego handlu dzięki Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) przeprowadzonemu przez firmę SGS.Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) jest internetowym systemem przeznaczonym do pomocy firmom w zarządzaniu danymi dotyczącymi praktyk w stosunkach pracy w ich łańcuchach dostaw.

Członkowie mają przywilej publikowania swoich raportów z audytu SMETA bezpośrednio w systemie SEDEX gdzie są udostępnione do wglądu dla klientów.Członkowie SEDEX uzgodnili Przewodnik Najlepszych Praktyk stanowiący wspólną metodologię, której celem jest udoskonalenie norm audytów i promowanie wzajemnego uznawania raportów z audytów.

Oprócz zasad Kodeksu podstawowego ETI, SMETA dokonuje także przeglądu przestrzegania prawa do pracy dla emigrantów, systemów zarządzania i wdrażania, podzlecania i pracy w domu oraz zagadnień ochrony środowiska.Przed rozpoczęciem audytu prosimy o dostęp do kwestionariusza samooceny wypełnionego przez zakłady objęte audytem. Audyt w zakładzie trwa zazwyczaj, w zależności od liczby pracowników, od jednego do czterech dni. Na koniec audytu sporządzany jest plan działań naprawczych dla zakładu wraz z pełnym raportem, który może być załadowany w bazie danych SEDEX, jeśli jest to wymagane.

Po zakończeniu audytu możemy we współpracy z Tobą, ocenić realizację planów działań naprawczych.Firma SGS od dawna wyróżnia się zaangażowaniem w wykonywanie audytów zrównoważonego rozwoju pod kątem wymagań różnych kodeksów i przepisów.

Jesteśmy członkiem założycielem SEDEX Associate Auditor Group, która współpracuje z SEDEX w celu promowania jednorodności metodologii i sprawozdawczości audytów.