Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności i wiedzę potrzebne do przeprowadzania audytów systemu zarządzania środowiskowego (EMS).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafili zastosować w praktyce znajomość celu systemu zarządzania środowiskowego oraz procesu audytu i certyfikacji ISO 14001;
  • opisać zasady, procesy i techniki używane do oceny ryzyka oraz ich znaczenie we wszystkich systemach EMS;
  • potrafili zastosować umiejętności i wiedzę niezbędne do prowadzenia audytów trzeciej strony zgodnie z wymogami ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego;
  • spełniać wymagania niezbędne do rejestracji jako audytor lub audytor wiodący EMS w IRCA.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny w wersji 5-dniowej. Umożliwia to uczestnikom dokładne zapoznanie się z nowym materiałem przed podejściem do egzaminu końcowego.

Kurs ten posiada certyfikat IRCA (nr kursu A17262).

Skontaktuj się z ekspertem SGS już dziś, aby uzyskać więcej informacji o szkoleniu dla audytorów wiodących ISO 14001.