Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wynagrodzenie i świadczenia

Firma SGS ma mocną, zoptymalizowaną i elastyczną strukturę organizacyjną, tworzącą bezpieczne i stabilne środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać. A co z wynagrodzeniem i świadczeniami?

Nasi pracownicy na całym świecie otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie. Oferujemy także atrakcyjne świadczenia, konkurencyjne i odpowiednie dla danej branży i w danym miejscu na świecie. Oferowane przez nas świadczenia odzwierciedlają potencjał i umiejętności, jakie pracownicy wnoszą do swojej pracy, a także warunki rynkowe panujące w danym kraju. Nasza oferta świadczeń pracowniczych obejmuje zazwyczaj plany emerytalne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie za wyniki

Znaczący wkład naszych pracowników w sukces firmy SGS jest zauważany i nagradzany poprzez zależne od wyników, zmienne wynagrodzenie motywacyjne.

Elastyczna organizacja pracy

Charakter naszej działalności wymaga elastyczności w zakresie metod pracy — od elastycznego czasu pracy, poprzez harmonogramy pracy zmianowej, po organizację pracy zdalnej, wymagającej dojazdu i poza granicami danego kraju — które spełniają potrzeby nieustannie rozwijającego się globalnego środowiska. Elastyczna organizacja pracy przynosi korzyści firmie i pracownikom.

Rozwój osobisty

Obecność naszej firmy na całym świecie wymaga, abyśmy zwracali baczną uwagę na potrzebę rozwijania odpowiednich umiejętności, zdobywania szerokich doświadczeń, wspierania właściwych zdolności oraz wzbogacania życia zawodowego naszych pracowników. Pomaga nam to konsekwentnie promować kulturę opartą na zaangażowaniu i wzajemności, co tworzy pozytywną przyszłość naszej firmy i jej pracowników.

Nasza polityka zatrudnienia

Podstawowymi wartościami firmy SGS są zaufanie i rzetelność, które staramy się wprowadzać w relacjach pracowniczych. Zobowiązujemy się do ochrony praw i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom. W tym celu stawiamy sobie wysokie wymagania i dążymy do wykraczania poza wymagane prawem minimum. Kierujemy się tymi zasadami niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, a od naszych partnerów oczekujemy takiego samego poziomu zaangażowania na rzecz tych wartości.