Skip to Menu Skip to Search Contact Us Poland Websites & Languages Skip to Content

About

Starts

20 May 2019, 10:00

Ends

20 May 2019, 14:00

Location

Pszczyna, Poland

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce co roku, w wypadkach przy pracy zostaje poszkodowanych ok. 88000 osób, prawie 300 z nich traci życie, a ponad 600 odnosi ciężkie obrażenia.

Wypadki przy pracy, poza cierpieniem poszkodowanych i ich bliskich, wiążą się często ze skutkami materialnymi, takimi jak wstrzymanie produkcji, zniszczone miejsca pracy, uszkodzone maszyny, sprzęt czy narzędzia, a także z odpowiedzialnością karną.

Jednocześnie jako najczęstsze przyczyny wypadków wskazuje się nieprawidłowe zachowania pracowników, niewłaściwą organizację, nieużywanie sprzętu ochronnego oraz inne związane z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, nie do przecenienia jest właściwe i umiejętne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

SGS Polska zaprasza na spotkanie otwarte, podczas którego uczestnicy poznają nową normę ISO 45001 – pierwszy standard ISO z zakresu sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także dowiedzą się więcej na temat badań środowiska pracy.

PROGRAM SPOTKANIA

Norma ISO 45001:2018

  • Najważniejsze różnice ISO 45001 w porównaniu z OHSAS 18001
  • Kontekst organizacyjny
  • Podejście oparte na analizie ryzyka
  • Migracja do ISO 45001: 2018 i wynikające z niej korzyści
  • Studia przypadków OH&S

Badania Środowiska Pracy

  • Wymagania prawne
  • Obowiązki pracodawców
  • Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy
  • Sposoby wykonywania pomiarów i pobierania próbek.

MIEJSCE SPOTKANIA

SGS POLSKA oddział w PSZCZYNIE
ul. Cieszyńska 52A
43-200 Pszczyna

WARUNKI UDZIAŁU 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.