Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Droga produktów żywnościowych od miejsca pochodzenia aż na stoły konsumentów wymaga uwagi, obserwacji oraz rzetelności. Oferujemy usługi obejmujące całość łańcucha dostaw, które umożliwiają zmniejszenie ryzyka, zapewnienie jakości oraz podniesienie wydajności.

Rolnictwo i żywność: w jaki sposób firma SGS może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Rolnictwo i produkcja żywności należą bez wątpienia do najważniejszych na świecie branż przemysłu. Konsumenci wymagają zapewnienia bezpieczeństwa i jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.  Kompleksowa oferta naszych usług może pomóc Ci:

  • zarządzać ryzykiem, sprawniej prowadzić działalność i wypełniać zobowiązania: dzięki indywidualnym lub zintegrowanym, niezależnym rozwiązaniom w odniesieniu do każdego aspektu łańcucha dostaw w branży rolniczej i spożywczej; 
  • chronić konsumentów: od miejsca produkcji do miejsca przetwarzania lub przekazania towaru;
  • zapewnić zgodność ze skomplikowanymi przepisami prawa: lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi produkcji i handlu towarami rolnymi i spożywczymi; 
  • zapewnić prawidłowe przechowywanie, transport, pakowanie i dystrybucję: w odniesieniu do towarów, składników żywności i produktów spożywczych;
  • zapewnić jakość i bezpieczeństwo na całej długości zróżnicowanych łańcuchów dostaw: obejmuje to surowce i półprodukty oraz produkty końcowe we wszystkich głównych segmentach branży spożywczej.

Oferujemy indywidualne lub zintegrowane rozwiązania wspomagające organizacje związane z agrochemią, nasionami, biopaliwami, nawozami, urządzeniami rolniczymi i akcesoriami, branżą finansową i ubezpieczeniową, magazynowaniem, zakładami przetwórstwa i logistyką, przygotowaniem do sprzedaży produktów świeżych i przetworzonych.

Nasza oferta ekonomicznych rozwiązań obejmuje gromadzenie danych strategicznych, współzarządzanie, audyty i certyfikację, badania i usługi analityczne, kontrolę, weryfikację, rozwiązania techniczne, doradztwo i szkolenia. Możemy pomóc Twojej firmie nieustannie doskonalić kulturę bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego rozwoju.

Nasze podejście do świadczenia usług opiera się na stałej współpracy z największą na świecie siecią niezależnych ekspertów.

Posiadając ponad 130 lat doświadczenia, rozumiemy trudności, z jakimi się zmagasz. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi mogą pomóc Twojej firmie w rozwoju i przetrwaniu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym.