Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Certyfikacja dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) wydawana przez SGS zapewnia integralność procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie oraz zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności jest obecnie ważną kwestią dla konsumentów. GMP w istotny sposób usprawnia system zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie, zwiększając pewność klientów co do zaangażowania firmy na rzecz handlu i produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości.

Zgodność z wymogami GMP obejmuje minimalne zdroworozsądkowe wymogi sanitarne i procesowe mające zastosowanie do wszystkich zakładów przetwórstwa żywności. Wiele firm z branży spożywczej wdrożyło program certyfikacji GMP dla przetwórstwa żywności jako podstawę do opracowania i wdrożenia innych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w tym HACCP, ISO 22000, SQF oraz ISO 9001.

Program certyfikacji dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) zapewnia niezależną weryfikację i certyfikację przestrzegania podstawowych praktyk produkcyjnych jako warunków wstępnych, niezbędnych do wdrożenia skutecznego programu bezpieczeństwa żywności HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).

Firma SGS jest światowym liderem w zakresie certyfikacji i weryfikacji stron trzecich. Uzyskanie wydawanej przez SGS certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według wymogów dobrych praktyk produkcyjnych jest doskonałym sposobem przygotowania przedsiębiorstwa do inspekcji prowadzonych przez organy regulacyjne i innych interesariuszy. Proces ten pomoże przedsiębiorstwu w zapewnieniu zgodności z przepisami, a jednocześnie będzie świadczyć, że jest ono świadome znaczenia produkcji i handlu bezpieczną żywnością o wysokiej jakości.

Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji GMP.