Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS zapewnia swoim klientom na całym świecie wsparcie, oferując usługi w zakresie pomiarów, kalibracji urządzeń i przeprowadzania badań.

Przeprowadzamy audyty systemów pomiarowych i oferujemy doradztwo dla działań pomiarowych oraz szkolenia dla personelu pomiarowego.

Nasze usługi obejmują niezależną ekspertyzę pomiarów gazu ziemnego, LNG, alokację węglowodorów do wydobycia i transportu, pomiar wielofazowy, a także pomiary w celu zapewnienia zgodności z przepisami odnośnie ochrony środowiska, w tym z przepisami dotyczącymi emisji i zanieczyszczeń.

Zapewniamy:

  • kalibrację i usługi badania przepływu dla wielu różnych typów liczników przepływu cieczy i gazu;
  • wzorcowanie przenośnych układów do kontroli wolumetrycznej;
  • kalibrację liczników jedno- i wielofazowych;
  • kalibrację drugo- i trzeciorzędnych przyrządów pomiarowych.

Profesjonalne usługi pomiarowe

SGS posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji i certyfikacji liczników oraz urządzeń do kalibracji liczników do pomiarów podczas transferu rurociągowego i terminalowego z nadzorowanym przepływem. Właściwe pomiary węglowodorów, uzyskanych z eksploatacji złoża i wydobycia, decydują o powodzeniu przedsięwzięć biznesowych, są wymagane przy obliczaniu podatków od ropy naftowej i honorariów, a także pozwalają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są naturalne zasoby danego kraju. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usług pomiarowych SGS.