Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje gwarancje od ryzyka handlowego, obejmujące rozbieżności w zakresie masy i jakości, a także ryzyko handlowe.

W ramach usług gwarancyjnych wypłacamy klientom odszkodowanie w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, oferujemy ochronę udziału sprzedającego (czyli ubezpieczenie od ryzyka).

Nasze ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka zapewnia ochronę w przypadku, gdy Twój klient (jako importer) ma obowiązek ubezpieczenia się od potencjalnej straty lub przynajmniej takie ryzyko ponosi. W tych okolicznościach możesz nie mieć, jako eksporter, bezpośredniej kontroli nad zakresem ubezpieczenia oferowanego przez partnera handlowego. To oznacza, że w przypadku gdy nabywca posiadać będzie niewystarczającą ochronę ubezpieczeniową lub przed przekazaniem zapłaty ogłosi niewypłacalność, będziesz musiał uznać swoją potencjalną odpowiedzialność.

W celu ograniczenia Twojej ekspozycji na to potencjalne ryzyko, oferujemy ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka.

Inne usługi gwarancyjne

Oprócz ubezpieczenia udziału sprzedającego / od ryzyka, oferujemy szereg innych usług gwarancyjnych, w tym:

  • Pełną rękojmię
  • Kontrolę wyładunku z gwarancją wagi (FOG)
  • Kontrolę wyładunku z gwarancją jakości (FOQ)
  • Gwarancję na wypadek odrzucenia towaru

Więcej informacji na temat naszych ubezpieczeń udziału sprzedającego / od ryzyka i innych gwarancji związanych z ryzykiem handlowym można uzyskać, kontaktując się z SGS już dziś.