Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez SGS usługi wykrywania minerałów pozwalają określić dawki paszy oraz potrzebny poziom suplementów.

Oferujemy także możliwość wykrywania minerałów, które mogą zaszkodzić hodowli, co zapobiega występowaniu problemów zdrowotnych oraz wszystkim powiązanym kosztom.

Nasze metody detekcji minerałów są zarówno dokładne, jak i elastyczne, i zapewniają spokój oraz szereg opcji do wyboru. Przy użyciu spektrometru z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP) możemy zidentyfikować 16 różnych minerałów — każdy z własnym celem lub potencjalnym wpływem. Wyniki nie tylko ujawniają wpływ niektórych minerałów na racje paszy, ale pomagają także określić rodzaj i zawartość niezbędnych surowców mineralnych (np. fosforu, wapnia). Badania umożliwiają także monitorowanie — i eliminowanie lub kontrolowanie w inny sposób — wszelkich minerałów (na przykład ołowiu i siarki), które byłyby szkodliwe dla zwierząt.

Atestowane i akredytowane laboratoria

Aby utrzymać nasze wysokie oceny dotyczące niezależności, integralności i innowacji, nasze laboratoria wykrywające minerały działają ściśle według wytycznych standardów ISO 17025 i ISO 9001:2008 i posiadają akredytację w zakresie tych standardów. Dzięki zatrudnieniu naukowców i techników posiadających wieloletnie doświadczenie laboratoryjne oraz stopnie naukowe z chemii, mikrobiologii i agronomii, nasze laboratoria otrzymały także atesty kilku organizacji producentów paszy. Ponadto do uzyskiwanych przez nas wyników często odwołują się liczne stowarzyszenia analityczne, zapewniając, że nasze usługi w zakresie oznaczania minerałów są zgodne zarówno z najwyższymi standardami branżowymi, jak i przepisami uchwalonymi przez władze globalnie.

Aby wiedzieć na pewno, że w paszy znajdują się odpowiednie minerały i w odpowiednich zawartościach, skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj i zapytaj o nasze usługi wykrywania minerałów.