Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS działając zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Wełny i Tkanin (IWTO) oferuje niezależne testy laboratoryjne wełny odtłuszczonej, pomagające w ustaleniu jej jakości i ilości.

Nasze usługi w zakresie analizy wełny odtłuszczonej obejmują certyfikowane testy następujących parametrów:

 • Masa kondycjonowana — wełna absorbuje do 20 procent swojej masy w postaci wilgoci, zatem jej cenę oblicza się z uwzględnieniem uzgodnionej zawartości wilgoci tudzież odzysku (masa kondycjonowana)
 • Uzysk — określenie ilości czystej wełny (wełny bazowej) oraz zanieczyszczenia materiałem wegetacyjnym w próbce
 • Średnia średnica włókna — średnia grubość wełny (średnica włókna), która jest podstawowym parametrem wartości wełny 
 • Kolor — mierzony jako wartości trójchromatyczne, zwykle stosowany jednak do oceny jasności (wartość Y) i zażółcenia (wartość Y-Z) czystego koloru

Poza tym certyfikujemy duże ilości wełny odtłuszczonej pod kątem długości po zgrzebleniu. W tym celu posługujemy się znormalizowaną metodą symulacji przetwarzania półczesankowego, za pomocą której określamy średnią długość włókna po obróbce. Wykonujemy także testy:

 • Pozostałości — ilość materiału mineralnego i tłuszczu resztkowego na włóknach po praniu, określająca skuteczność prania
 • pH — kwasowość lub zasadowość wełny po praniu ma znaczenie dla procesu farbowania, dlatego ważne jest poznanie jej wartości pH 
 • Rozpuszczalność w alkaliach i zakres bielenia — rozpuszczalność służy do określania uszkodzenia włókien, zaś zakres bielenia jest istotny w niektórych procesach 
 • Medulacja — oznacza puste włókna wełny lub innych włókien zwierzęcych, powodujące nierównomierne nasycenie barwnikiem i negatywnie odbijające się na wyglądzie wełen odzieżowych (aczkolwiek pożądane w przypadku niektórych rodzajów dywanów)
 • Masa — ten parametr określa zdolność włókien do wypełniania przestrzeni, a odnosi się także do wytrzymałości, ważnej w takich zastosowaniach, jak dywany, materace czy izolacja. 
 • Krzywizna włókna — dotyczy włókna luzem, ściśliwości i karbikowatości i oznaczana jest jako czynnik wpływający na przetwarzanie 
 • Rozkład średnic włókna — informacje odnośnie do aspektów rozkładu średnic mogą wpływać na ocenę wygody i łatwości obróbki 
 • Pozostałości detergentów — wełny przeznaczone na niektóre rynki muszą być prane przy użyciu detergentów niezawierających nonylofenolu polioksyetylenu (NPEO) 
 • Impregnacja moloodporna — zgodnie z odpowiednimi przepisami
 • Raporty sanitarne — wysyłka do niektórych destynacji wymaga dołączenia raportu kontrolnego potwierdzającego, że ewentualne pozostałości materiału wegetacyjnego są niezdolne do życia, zaś w innych destynacjach może być wymagana weryfikacja procedur odkażających 
 • Eksport do Iranu — towary wysyłane do tego kraju muszą posiadać ocenę zgodności, popartą specjalistycznymi testami

Aby ocenić jakość i ilość wełny pranej pod kątem wielu kryteriów, prosimy o kontakt z firmą SGS, gdzie uzyskacie Państwo informacje na temat naszych niezależnych usług analitycznych.