Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS wykonuje obróbkę chemiczną i analizę składników resztkowych drewna tartego, tarcicy i palet w celu poprawy poziomów bezpieczeństwa i jakości oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

Dzięki obecności na całym świecie możemy świadczyć usługi na miejscu oraz we wszystkich punktach eksportowych i importowych. Zastosowanie znormalizowanych procedur raportowania, uwzględniających określone przepisy branżowe, sprawia, że ryzyko zakwestionowania towarowych operacji handlowych i dostaw maleje.

Palety

Drewniane materiały opakowaniowe wymagające odpowiedniej obróbki w celu zapewnienia, że przewożone produkty, zwłaszcza towary i/lub produkty świeże przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, nie zostaną zanieczyszczone.

W celu ustalenia, które palety trzeba wyrzucić, badamy zawartość składników resztkowych:

 • karbendazymu
 • miedzi (łącznie z elementami rozkładu)
 • izotiazolin
 • patogenów
  • E.coli
  • listerii
  • innych wykrywalnych mikroorganizmów
  • pentachlorofenolu (PCP)
  • polichlorowanych bifenyli (PCB)
  • tribromoanizolu (TBA)
  • tribromofenolu (TBP)
  • trichlorofenolu

  Słupy

  Przeprowadzamy badania pod kątem obróbki chemicznej słupów i innego rodzaju drewna w celu sprawdzenia, jaka metoda utrwalania została użyta, co jest szczególnie istotne w klimatach, gdzie zdarzają się inwazje pasożytnicze. Jeśli słupy mają zostać użyte w sieci dystrybucji elektryczności lub w liniach telefonicznych, wówczas wykonujemy także ocenę rozmiaru, kontrolę jakości oraz wytrzymałości na zginanie.

  Skontaktuj się z SGS teraz, aby zobaczyć, jak oferowane przez nas usługi obróbki chemicznej i analizy składników resztkowych mogą pomoc Ci w zwiększeniu standardów jakości i bezpieczeństwa.