Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS oferuje usługę badania i testowania mającą na celu weryfikację sortowanego odzyskanego papieru i produktów papierniczych zgodnie z wytycznymi organizacji branżowych, łącznie z Konfederacją Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), i przepisami międzynarodowymi.

Twoja firma może skorzystać z naszej światowej sieci i reputacji niezależnych i dokładnych badań weryfikujących skład i jakość makulatury.

Nasze usługi są zgodnie z przepisami takimi, jak europejska norma EN 643, metody 7 i 8 Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Odbarwiania Makulatury INGEDE oraz Paper Stock 2009 i PS-2009 Przemysłowego Instytutu Recyklingu Odpadów (ISRI). Tego typu weryfikacja stanowi wymóg przepisów importowych obowiązujących w wielu krajach. Ponadto nasze znormalizowane usługi raportowania uwzględniają przepisy branżowe określające zasady handlu tymi towarami, co zapobiega przypadkom kwestionowania dostaw.

Za pomocą weryfikacji wzrokowej i mechanicznej określamy wagę, zawartość, klasę, jakość, wilgotność, sposób prasowania i pakowanie sortowanego i zbelowanego papieru makulaturowego. To określa klasę makulatury i ogranicza obecność niepożądanych i/lub zakazanych materiałów (np. metalu, papieru laminowanego, piasku, sznurów, tkanin, drewna) w ładunku.

Nasza kontrola wyklucza (lub minimalizuje) też ryzyko, że w ładunku znajdą się:

  • Papier do kopiowania bez kalki
  • Skażone odpady ze szpitali
  • Materiały pokrywające
  • Mieszane odpady
  • Poplamione torby z artykułami spożywczymi
  • Makulatura pochodząca z gospodarstw domowych, zawierająca zużyty papier toaletowy
  • Makulatura pochodząca z bibliotek, biur itp., zawierająca polichlorowane bifenyle (związki PCB)

Aby uzyskać niezależną weryfikację składu i jakości sortowanej makulatury, już teraz skontaktuj się z firmą SGS.