Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS ułatwia prowadzenie handlu międzynarodowego dzięki usługom kontroli i badań, które sprawdzają dostępność, jakość i załadunek wiórów drewnianych, trocin, pelletów drewnianych oraz litej biomasy i paliw.

Dzięki obecności na całym świecie możemy świadczyć usługi na miejscu oraz we wszystkich punktach eksportowych i importowych w całym łańcuchu dostaw. Zastosowanie znormalizowanych procedur raportowania, uwzględniających określone przepisy branżowe, sprawia, że ryzyko zakwestionowania towarowych operacji handlowych i dostaw maleje.

Kontrole i usługi pokrewne

 • Ocena obszarów leśnych i produkcji rolniczej w celu ustalenia, skąd brać biomasę do elektrowni.
 • Analiza projektu inwestycji na plantacjach (leśnych lub innych źródeł biomasy) oraz stały monitoring inwestycji
 • Badania łańcucha dostaw obejmujące takie kwestie, jak czas realizacji, fizyczna zbiórka, magazynowanie i przetwarzanie
 • Weryfikacja ilości i dostaw do producentów pelletów i elektrowni (kontrola na wejściu i wyjściu)
 • Ocena warunków składowania i szacunkowej ilości (oraz pomiary trójwymiarowe) 
 • Weryfikacja emisji gazu ze składowanego towaru
 • Certyfikacja produktu — możemy wykonać audyt i weryfikację operacji wykonywanych w Twojej firmie pod kątem zgodności z normami międzynarodowymi, wymagane dla dostaw Twoich produktów
 • Przeglądy ubezpieczeniowe pomieszczeń magazynowych
 • Badania zapachu
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Zapewnienie raportów o zrównoważonym funkcjonowaniu i certyfikatów

Pomiary w obrocie morskim

 • Inspekcje terminali
 • Kontrola załadunku, przewozu i rozładunku
 • Pobieranie próbek ładunku
 • Weryfikacja przewodów giętkich
 • Inspekcja ładowni
 • Badanie wilgoci, drobnych cząstek, temperatury i gęstości podczas załadunku
 • Monitorowanie obecności ciał obcych (np. toreb plastikowych, materiałów zaschniętych) i zapobieganie ich załadunkowi 
 • Ustalanie ciężaru ładunku
 • Weryfikacja emisji gazu i wykrywanie fumigantów, tlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów

Badania

 • Przygotowanie próbki
 • Weryfikacja rozmiaru zgnilizny, kory i kamieni
 • Wartości kaloryczne netto (analiza popiołu, wilgoci, cząstek lotnych, ciepła spalania)
 • Lignina
 • Chlor, siarka, azot, węgiel, wodór, tlen
 • Metale śladowe (arsen, kadm, chrom, miedź, ołów, rtęć, nikiel, wanad, cynk, benzopiren, pentachlorofenol) 
 • Rozkład frakcyjny
 • Weryfikacja kątów zsypu i usypu
 • Wielkość cząsteczek
 • Kształt (pomiar długości i średnicy), rozmiar
 • Badanie wytrzymałości pelletów
 • Środki wiążące

Skontaktuj się z firmą SGS teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ułatwiamy prowadzenie działalności handlowej dzięki weryfikacji dostępności, jakości i załadunku tarcicy, pelletów drewnianych oraz litej biomasy i paliw.