Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W niektórych krajach temat organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ciągle jeszcze wywołuje kontrowersje.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w tej dziedzinie, SGS świadczy usługi badań na obecność GMO, oferujące sprawdzoną metodologię oraz wyniki, które zostaną uznane na całym świecie.

Nasze badania na obecność organizmów GMO mogą pomóc w zdobyciu zaufania konsumentów i zapewnić, że pasze zwierzęce spełniają odpowiednie wymagania krajowe i międzynarodowe. Używana przez nas metoda to standaryzowana technologia reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), która pozwala oznaczyć ilościowo zawartość organizmów GMO w danych próbkach żywności. Daje to klientom niezależną weryfikację potrzebną do handlu z krajami, w których dozwolone są tylko towary i produkty wolne od GMO.

Oparte na DNA jakościowe badania przesiewowe na obecność GMO — próbki nasion

Używamy tego badania do potwierdzenia obecności lub nieobecności zmodyfikowanego genetycznie materiału roślinnego w próbce nasion lub tkance rośliny. W badaniu używa się kombinacji dwóch specyficznych testów PCR ukierunkowanych na następujące elementy genetyczne: promotor i terminator NOS wirusa choroby mozaikowej kalafiora (CMV) 35S. Przy użyciu tego testu możemy wykryć zdecydowaną większość genetycznie zmodyfikowanych odmian roślin znajdujących się obecnie w produkcji komercyjnej na całym świecie.

Oparte na DNA jakościowe badania przesiewowe na obecność GMO — próbki żywności

Podczas analizowania żywności przetworzonej wykrycie materiału z roślin modyfikowanych genetycznie może być trudne ze względu na degradację tego materiału w procesie produkcji. Nieodpowiednie do takich badań są na przykład metody detekcji oparte na białkach, ponieważ w procesie produkcji żywności białka pochodzące ze składników modyfikowanych genetycznie mogą ulec zniszczeniu.

My jednak używamy najbardziej wyrafinowanych technik analizy DNA w celu wykrycia śladów organizmów modyfikowanych genetycznie. Takie ślady mogą być obecne w DNA przetworzonej żywności, w tym w chlebie, mące, mleku sojowym i olejach roślinnych. Po ekstrakcji DNA z takich produktów używamy kombinacji dwóch testów PCR ukierunkowanych na następujące elementy genetyczne: promotor i terminator NOS wirusa CMV35S.

Oparta na DNA ilościowe badanie z użyciem techniki PCR i wykorzystaniem standardów pozwala określić zawartość składników GMO w zakresie od 0,01 do 5%. Próbki są testowane w reakcji PCR w czasie rzeczywistym, co pozwala określić konkretne poziomy DNA w przebiegu liczącym 40 cykli.

Atestowane i akredytowane laboratoria

Aby utrzymać nasze wysokie oceny dotyczące niezależności, integralności i innowacji, nasze laboratoria badające obecność składników GMO działają ściśle według wytycznych standardów ISO 17025 i ISO 9001:2008 i posiadają akredytację w zakresie tych standardów. Ponadto nasze laboratoria, z pracującymi w nich wysoce doświadczonymi naukowcami i technikami, uzyskały aprobaty kilku organizacji działających w branży produkcji żywności. We wszystkich naszych laboratoriach używamy metod międzynarodowych, walidowanych indywidualnie w każdej lokalizacji. Co roku uczestniczymy w badaniu biegłości w zakresie wykrywania składników GMO i dysponujemy laboratorium do wykrywania GMO akredytowanym przy stowarzyszeniu International Seed Testing Association (ISTA).

W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami regulującymi użycie GMO zachęcamy do kontaktu z SGS jeszcze dzisiaj.