Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeśli mykotoksyny (np. aflatoksyna B1, deoksyniwalenol (DON), fumonizyna, ochratoksyna, zearalenon, toksyna T-2) występują w określonych stężeniach w paszy dla zwierząt, mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt.

Firma SGS regularnie przeprowadza badania mykotoksyny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz i zgodności z surowymi przepisami.

Toksyczność mykotoksyny waha się w zależności od rodzaju i użytkownika końcowego. Nasze analizy przeprowadzamy za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) lub chromatografii cieczowej z tandemową spektrofotometrią masową (LC MSMS). Te metody analizy zapewniają prawidłowe poziomy wykrycia i określenia ilości mykotoksyny gwarantując, że pasze Twojej firmy spełniają przepisowe wymogi dotyczące stężenia mykotoksyny.

Atestowane i akredytowane laboratoria

Aby utrzymać nasze wysokie oceny dotyczące niezależności, integralności i innowacji, nasze laboratoria badające obecność mykotoksyny działają ściśle według wytycznych norm ISO 17025 i ISO 9001:2008 i posiadają akredytację w zakresie tych standardów. Dzięki zatrudnieniu naukowców i techników posiadających wieloletnie doświadczenie laboratoryjne oraz stopnie naukowe z chemii, mikrobiologii i agronomii, nasze laboratoria otrzymały także atesty kilku organizacji producentów paszy.

Ponieważ przestrzegamy najbardziej rygorystycznych norm branżowych, pasze Twojej firmy z pewnością spełnią krajowe i międzynarodowe wymogi dotyczące zawartości mykotoksyny. Już teraz dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.