Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

By określić, czy uprawy zostały skażone, potrzebna jest analiza pozostałości pestycydów.

Wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie firma SGS może zidentyfikować i określić indywidualne związki chemiczne ponad 500 różnych rodzajów pestycydów.

Pozostałości pestycydów można zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszy określa pozostałości pestycydów jako minimalne ilości pestycydów pozostałe w plonach po zbiorach. Drugi odnosi się do produktów rozkładu, w które zmieniają się pestycydy w plonach. Nasze usługi analizy składników resztkowych odnoszące się do obu definicji wykorzystują chromatografię cieczową z tandemową spektrometrią masową (LC MSMS) i spektrometrię mas z chromatografią gazową (GC MS).

Nasze laboratoria analizy pozostałości pestycydów działają zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi i posiadają atest ISO 17025 i ISO 9001:2008 i prowadzone są przez naukowców posiadających wiele lat doświadczenia laboratoryjnego oraz tytuły naukowe w dziedzinie chemii, mikrobiologii i agronomii. Krótko mówiąc, oznacza to, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami na świecie.

Korzystanie z naszych usług gwarantuje, że pasze Twojej firmy spełniają światowe wymogi prawne dotyczące poziomów pozostałości pestycydów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.