Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi kontrolne świadczone przez firmę SGS - zmniejszenie ryzyka plus kontrola jakości i ilości zapewniają spełnienie wszystkich stosownych wymagań przepisów.

Nasze programy kontroli umożliwiają rozwój produktów, które w spójny sposób spełniają wysokie standardy, których oczekujesz. Możemy także pomóc w spełnieniu wymagań złożonych przepisów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w różnych regionach i na różnych rynkach.

Nasze usługi kontrolne pomagają w wykrywaniu wad na wczesnym etapie, aby umożliwić wprowadzenie koniecznych zmian i uniknąć kosztów postojów produkcji lub przerw w dostawach produktów. To oznacza zmniejszenie ryzyka zwrotów produktów lub występowania innych problemów mogących negatywnie wpływać na dochodowość oraz długoterminową spójność wizerunku marki.

Jako światowy lider w zakresie usług kontrolnych oferujemy bezkonkurencyjne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, najnowsze technologie i unikalną sieć ogólnoświatową. To sprawia, że możemy zaoferować najwyższe standardy jakości i spójności, w każdym miejscu na świecie.

Będąc członkiem stowarzyszenia GAFTA (Grain and Feed Trade Association) z uprawnieniami analityka i kontrolera, oferujemy usługi badań, weryfikacji, analiz i doradztwa w zakresie wszelkich towarów, których obrót handlowy odbywa się zgodnie z warunkami kontraktowymi GAFTA. Jesteśmy także członkiem stowarzyszenia FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fat Associations) uprawnionym do świadczenia usług analiz i nadzoru w zakresie obrotu handlowego roślinami oleistymi, olejami i tłuszczami.