Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w zakresie inspekcji handlowej pomagają zadbać o wydajność operacji i kontrolę zgodności z wymogami ustawowymi.

Nadzór przemieszczania się ładunków — pomiar ilości oraz jakości każdej z partii — pozostaje podstawowym wymogiem handlowym w działalności biznesowej. Wykorzystywane do tego metody i techniki zostały jednak udoskonalone na przestrzeni lat. Głównym celem tego zestawu usług jest skuteczna kontrola strat i ochrona jakości ładunku w oparciu o standardowe metody handlowe, nasze własne innowacyjne procedury oraz dostępną wiedzę i wsparcie techniczne.

Usługi w zakresie inspekcji handlowej świadczone przez światowego lidera

Nieustannie opracowujemy innowacyjne metody pozwalające na wykonywanie i weryfikację pomiarów w celu umożliwienia transakcji handlowych, dostosowując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia i szeregu technologii wykorzystywanych na całym świecie.

Dlaczego SGS?

W świecie nieprzerwanie dynamicznego rozwoju handlu, pomożemy Ci odnosić sukcesy w tej dziedzinie. Nasza globalna sieć działa od dziesięcioleci, monitorując i ułatwiając operacje handlowe, wyznaczając jednocześnie standardy w dziedzinie kontroli i badań.

W sektorze rolnym bezpieczeństwo żywności/paszy pozostaje kluczową kwestią i zasadniczym wymogiem dla wszystkich stron. Nasze usługi w zakresie inspekcji handlowej są zgodne z podstawowymi wytycznymi GAFTA, FOSFA i PORAM, a także z lokalnymi standardami, praktykami i wymogami handlowymi. Wszyscy nasi pracownicy terenowi są przeszkoleni pod kątem wymaganych w branży standardów i przepisów, obowiązujących w pomiarach oraz próbkowaniu na poziomie lokalnym.

Nasze usługi inspekcji handlowej obejmują:

  • inspekcje oceny czystości;
  • oględziny szkód;
  • pomiar zanurzenia;
  • klasyfikację na miejscu;
  • nadzór załadunku i rozładunku;
  • usługi pomiarowe;
  • kalibrację zbiorników;
  • inspekcje do celów umownych (np. FOSFA, GAFTA);
  • certyfikaty elektroniczne.

Nasi eksperci udzielają się w branżowych organizacjach normalizujących, pomagając w opracowywaniu, aktualizacji i poprawianiu obowiązujących norm wspólnie z organizacjami branżowymi, takimi jak GAFTA, FOSFA i PORAM oraz zrzeszeniami i stowarzyszeniami, takimi jak ICA czy stowarzyszenie branży orzechów i suszonych owoców Nut and Dried Fruit Association.

Dowiedz się, w jaki sposób firma SGS może zadbać o to, aby Twoja działalność przebiegała bez przeszkód.