Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługa SGS monitorowania stanu zapasów dodatkowo zawiera system pozwalający na śledzenie oraz inspekcje produktów w całym łańcuchu dostaw, minimalizując ryzyko handlowe i transakcyjne.

Czasami strona finansująca transakcję nie potrzebuje ścisłej kontroli towarów przez stronę trzecią. W zamian za to chcą zabezpieczyć swoje towary w całym łańcuchu dostaw. Nasze usługi zapewniają zarówno ciągłe monitorowanie, jak również okresowe kontrole.

Monitorowanie zapasów obejmuje poświadczenie przemieszczania się, obsługi i stanu towarów w obrocie, w każdym miejscu na świecie. Posiadamy sieć o ogólnoświatowym zasięgu, co oznacza, że możemy zapewnić obecność doświadczonych inspektorów magazynowych we wszystkich miejscach eksportu, importu i składowania oraz wykonywać ocenę (w razie potrzeby potwierdzoną certyfikatem) jakości i/lub ilości. To gwarantuje możliwie szybkie wykrywanie uszkodzeń, strat i innych problemów oraz natychmiastowe wdrożenie działań zaradczych, także wniesienie roszczeń ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oferowane przez nas usługi monitorowania stanu magazynowego mogą pomóc Ci w ograniczeniu ryzyka handlowego i dopełnieniu zobowiązań umownych.