Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Spełnij normy bezpieczeństwa żywności dzięki certyfikacji ISO 22000:2018 oferowanej przez SGS.

Certyfikacja ISO 22000:2018 obejmuje wszystkie procesy w łańcuchu dostaw żywności mające wpływ na bezpieczeństwo produktu końcowego. Norma ta określa wymogi dotyczące kompleksowych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także uwzględnia elementy dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

ISO 22000:2018 stanowi normę bezpieczeństwa żywności, harmonizującą różne standardy krajowe i łączącą je w jeden, łatwy do zrozumienia zestaw wymogów, które są proste w zastosowaniu i uznawane na całym świecie. Ten międzynarodowo uznany standard bezpieczeństwa żywności może być stosowany przez wszystkie organizacje w łańcuchu dostaw żywności, od uprawy i hodowli po usługi gastronomiczne, przetwórstwo, transport i magazynowanie do handlu detalicznego.

Nasze usługi certyfikacji ISO 22000:2018 pomogą Twojej firmie wykazać się zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa żywności. Poprzez audity i szkolenia, służymy wsparciem zarówno firmom certyfikowanym chcącym przejść na nową wersję normy ISO 22000, jak i zainteresowanym korzyściami potencjalnej certyfikacji.

Dlaczego warto wybrać certyfikację ISO 22000:2018 oferowaną przez firmę SGS?

Nasi doświadczeni, przeszkoleni i kompetentni auditorzy ocenią organizację pod kątem wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000:2018. Uzyskanie certyfikatu ISO 22000:2018 pomaga:

 • potwierdzić zaangażowanie organizacji na rzecz bezpieczeństwa żywności 
 • łatwiej sprzedawać produkty za pośrednictwem łańcucha dostaw żywności
 • poprawić konkurencyjność poprzez wykazanie się zgodnością z normami bezpieczeństwa żywności
 • kontrolować i zmniejszać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Norma ISO 22000:2018: co nowego?

Aktualizacja normy ISO 22000:2018 opublikowana 19 czerwca 2018 roku wprowadziła szereg istotnych zmian. W tym:

 • Prostsza integracja: zastosowanie Struktury Wysokiego Poziomu (HLS), wymagane dla wszystkich nowych lub zmienionych norm, umożliwia lepszą integrację różnych norm ISO. Znacznie upraszcza to dodanie ISO 22000:2018 do istniejącego systemu zarządzania opartego na normach ISO
 • Większa zrozumiałość: dokonano pełnego przeglądu wymagań normy, zapewniając dodatkową jasność poprzez przedefiniowanie pojęć takich jak PRP i oPRP, aby umożliwić łatwiejsze zrozumienie i wdrożenie 
 • Większa zgodność z Kodeksem HACCP: aby zapewnić, że wdrożenie odbywa się zgodnie z metodologią Kodeksu, wymagania są teraz ściśle zgodne z etapami Kodeksu, w związku z czym rozwój HACCP jest teraz osadzony w normie
 • Prostsze wdrożenie: konkretne udokumentowane informacje zidentyfikowane w normie umożliwiają stworzenie zestawu dokumentów zgodnych z normą ISO 22000:2018
 • Uściślenie PDCA: ISO 22000: 2018 wyjaśnia stosowanie cyklu Deminga (PDCA – Plan-Do-Check-Act), by organizacje mogły zapewnić, że ich procesy są odpowiednio zasilane i zarządzane oraz że wykorzystywane są możliwości doskonalenia. W uaktualnionej wersji przyjęto dwa powiązane ze sobą cykle PDCA, system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz PDCA wytwarzania produktów/świadczenia usług, oparte na zasadach Kodeksu HACCP
 • Nowe podejście do ryzyka: tradycyjnie norma uwzględniała tylko ryzyko związane z produktem dla konsumenta końcowego, stosując zasady Kodeksu HACCP. W nowej wersji nadal wymagany jest Kodeks HACCP, ale uwzględnia ona także ryzyko organizacyjne
 • Uproszczona struktura klauzul: aktualizacja pozwala na bardziej liniowe podejście do wdrożenia, jako że stanowi ono proces etapowy – krok po kroku

Kiedy należy przejść na nową normę?

ISO 22000:2005 traci ważność w czerwcu 2021 roku. Aby zachować certyfikację zgodności z normą, trzeba przejść na normę ISO 22000:2018 przed 29 czerwca 2019 r.

Niezawodne usługi ISO 22000:2018 świadczone przez światowego lidera

Jako światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji, oferujemy bezkonkurencyjne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie wymagań ISO 22000. Globalna obecność i skoordynowane działanie SGS zapewnia klientom dostęp do największej niezależnej sieci auditorów na świecie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoje wymagania dotyczące ISO 22000:2018.