Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przegląd plantacji leśnych oferowany przez firmę SGS pomoże Ci przyciągnąć inwestorów dzięki niezależnemu raportowi na temat stanu faktycznego, perspektyw rozwoju oraz wartości Twoich zasobów leśnych.

Nasze usługi przeglądu plantacji gwarantują także spełnienie odpowiednich Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS 41), które wymagają obliczenia godziwej wartości zasobów biologicznych Twoich plantacji. Dzięki formalnemu przeglądowi plantacji leśnych obliczenia te można wykonać w oparciu o wewnętrzne pomiary, zmienne i przewidywania, a także niezależne oceny takie, jak niezależnie certyfikowane zasady gospodarki plantacjami leśnymi.

Zastosowanie tego podejścia ujawni jednak prawdopodobnie rozbieżności między oceną zewnętrzną a wewnętrzną. Rozbieżności te można zniwelować dzięki zastosowaniu naszego przeglądu planacji leśnych, który obejmuje przegląd dokumentów oraz, co najważniejsze, wykonywane przez naszą firmę osobiście oceny na miejscu. Dzięki uznanej wiedzy i niezależności w tej dziedzinie przygotujemy bezbłędne sprawozdanie końcowe na temat modelu wyceny plantacji. W tym celu obliczany jej bieżące wartości netto na podstawie dostępnych danych dotyczących cen na rynku produktów leśnych.

Zakres usług

Dzięki połączeniu badań teoretycznych i kontroli w terenie wykonywany przez nas przegląd plantacji leśnych obejmuje szczegółową analizę stosowanych w Twojej firmie zasad gospodarki plantacjami leśnymi. Wśród nich są:

  • Przegląd infrastruktury, środków transportu i zakładów przetwórczych
  • Liczba drzew i ich średnice na stanowisku
  • Wzrost
  • Wielkości
  • Przegląd zastosowanych systemów leśnych i modeli cenowych drewna
  • Przegląd kosztów i zarządzania ryzykiem
  • Przegląd modelu wyceny oraz bieżącej wartości netto plantacji

Niezależny raport na temat stanu faktycznego, perspektyw rozwoju oraz wartości Twoich zasobów leśnych pomoże Ci przyciągnąć inwestorów. Dlatego skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby uzyskać informacje na temat oferowanych przez nas usług przeglądu plantacji leśnych.