Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje możliwość przeprowadzenia audytu łańcucha dostaw pod kątem non-GMO oraz weryfikacji istniejących systemów zarządzania jakością od nasion do produktów wprowadzanych na rynek.

Sprzedaż żywności i/lub paszy niemodyfikowanej genetycznie (non-GMO) nakłada na łańcuch dostaw obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów. Nasz standard łańcucha dostaw non-GMO pomaga organizacjom - niezależnie od ich rodzaju i wielkości - dostarczać produkty niemodyfikowane genetycznie, których status można zweryfikować. Zakres certyfikacji może obejmować jedno lub kilka ogniw łańcucha dostaw, a nawet cały proces produkcji.

Co obejmuje ten standard certyfikacji?

Oferujemy niezależną certyfikację systemów zarządzania jakością na wszystkich etapach, od nasion, uprawy i zbiorów, poprzez transport, odbiór, przechowywanie i przetwarzanie w kanale rynku. Certyfikacja obejmuje ponadto weryfikację wymogów prawnych związanych ze znakowaniem i śledzeniem żywności modyfikowanej genetycznie.

Nasz standard opiera się na przepisach UE dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie, w tym na dyrektywie 2001/18/WE oraz rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003, i może zostać zastosowany do wszystkich procesów w łańcuchu dostaw:

  • Dostawa nasion
  • Uprawa
  • Obrót handlowy
  • Przetwarzanie

Standard odnosi się także do usług w łańcuchu dostaw:

  • Przechowywanie
  • Transport
  • Pobieranie i analiza próbek

Po uzyskaniu certyfikacji operatorzy będą poddawani dorocznym audytom kontrolnym w celu potwierdzenia zachowania zgodności.

Certyfikacja łańcucha dostaw non-GMO nie zastępuje zachowania zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Łańcuch dostaw spoza dorzecza Amazonki

Zapotrzebowanie na produkty rolne spowodowało ogromne wylesienie dorzecza Amazonki, co przyczyniło się do zwiększenia poziomu emisji CO2 i wywarło negatywny wpływ na bioróżnorodność. W związku z tym w roku 2006 niektóre organizacje uzgodniły między sobą, że nie będą kupować ani sprzedawać nasion soi wytwarzanych w obrębie brazylijskiego dorzecza Amazonki. Od tamtej pory porozumienie to jest odnawiane co roku. Certyfikacja łańcucha dostaw spoza dorzecza Amazonki daje pewność, że nasiona soi pozyskiwane są z obszarów znajdujących się poza dorzeczem Amazonki. Organizacje kupujące i sprzedające nasiona soi pochodzące z Brazylii mogą teraz zweryfikować ich pochodzenie.

Certyfikacja łańcucha dostaw spoza dorzecza Amazonki nie zastępuje zachowania zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Zapraszamy do uzyskania certyfikatu non-GMO z pomocą firmy SGS. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie.