Spełnij wymagania dyrektywy RoHS UE

płyta komputerowa

Czy potrafisz udowodnić, że jako producent, sprzedawca lub dostawca komponentów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych spełniasz wymagania dyrektywy RoHS UE?

Tylko wykazując zgodność z przepisami, będziesz mógł wprowadzić swoje produkty do obrotu w UE. 

Skontaktuj się z SGS już teraz - dzięki współpracy z nami, będziesz mieć pewność, że twoja działalność jest bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi.  

 

Wszystkie nowe produkty wprowadzane na rynek unijny, muszą być monitorowane pod względem stężenia substancji niebezpiecznych objętych ograniczeniem. Należą do nich:

  • ołów (Pb),
  • rteć (Hg),
  • kadm (Cd),
  • chrom sześciowartościowy (Cr VI),
  • polibromowane bifenyle (PBB),
  • polibromowane difenyloetery (PBDE),
  • ftalany: DBP, BBP, DEHP, DIBP.

Limity RoHS wynoszą do 0,1% (1000 ppm) - za wyjątkiem kadmu, którego udział jest ograniczony do 0,01% (100 ppm) wagi jednorodnego materiału.

 

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniu, jakim jest sprawdzenie, czy żadna z tych substancji nie przekroczy obowiązujących norm.

Niezależne badania RoHS oferowane przez SGS umożliwią Ci zapewnienie zgodności z dyrektywą RoHS.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by uzyskać więcej informacji na temat współpracy z SGS w zakresie badań RoHS.

Oferujemy różne sposoby badań

Badania przesiewowe XRF

Na drodze badania przesiewowego XRF możemy uzyskać szybkie wskazanie obecności substancji niebezpiecznych i ich rozmieszczenia w produkcie. Ta metoda badawcza jest szczególnie przydatna, jeśli wymagany jest szybki przegląd produktu końcowego. 

Ilościowa analiza chemiczna

W przypadku wykrycia wysokiego poziomu substancji objętych ograniczeniem, dalsze badania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem ilościowej analizy chemicznej. Stosujemy metody ICP-MS, GC-MS i UV-Vis. Te metody badania substancji objętych ograniczeniem, oferują większą dokładność i precyzję wyników oraz weryfikują wszelkie anomalia wykryte podczas analizy XRF. 

Współpraca z SGS

RoHS jest regulowane przez dyrektywę (EU)2015/863 zmieniającą załącznik II do Dyrektywy 2011/65/EU. Wyłącza ona wszystkie niezgodne produkty z rynku. Podobne przepisy obowiązują w innych częściach świata łącznie z Chinami, Japonią, Koreą Południową, USA, Norwegią, Ukrainą i Turcją.

 

Dzięki globalnej sieci 26 akredytowanych laboratoriów RoHS i ponad 1000 specjalistów współpracujących z SGS możemy spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie badań RoHS. 

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak SGS może pomóc Twojej firmie w zachowaniu zgodności z wymaganiami RoHS na całym świecie. 

Napisz do nas