Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeszukuj katalogi certyfikowanych klientów i produktów prowadzone przez firmę SGS, aby zweryfikować status wydanych przez nas certyfikatów systemów zarządzania, procesów lub produktów, a także aby znaleźć kluczowe dane dotyczące sprawdzonych dostawców.

Nasze katalogi są dostępne dla wszystkich sprzedawców detalicznych, producentów, konsumentów i innych zainteresowanych stron. Katalogi można przeszukiwać w oparciu o szereg parametrów, w tym nazwę klienta, numer certyfikatu i/lub nazwę produktu.

Jeśli nie wskazano inaczej, katalogi dostępne są w języku angielskim.

Katalog certyfikowanych klientów

Sprawdź status dowolnego wydanego przez SGS certyfikatu systemu zarządzania lub procesu w naszym katalogu certyfikowanych klientów.

Elektryczne i elektroniczne towary konsumpcyjne

Firma SGS wydaje certyfikaty zgodności produktów elektrycznych i elektronicznych (EE) w oparciu o wiele programów krajowych oraz międzynarodowych. Ten katalog zawiera informacje o ważnych certyfikatach produktów wydanych przez różne ograny certyfikujące firmy SGS, a także szczegóły dotyczące naszych własnych certyfikatów.

Przeszukaj katalog produktów elektrycznych certyfikowanych klientów firmy SGS >

Szukaj w rejestrze bezpiecznych produktów SGS Fimko (produkty certyfikowane przed 2019.01.01) >

Weryfikacja sprawdzonego dostawcy (Chiny)

Aby umocnić relacje pomiędzy międzynarodowymi klientami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Chin, opracowaliśmy bazę danych, która umożliwia partnerom sprawdzenie wyników audytów dotyczących dostawców. Bazę danych można przeszukiwać, podając numer raportu lub nazwę dostawcy.

Przeszukaj prowadzoną przez firmę SGS bazę danych do weryfikacji sprawdzonych dostawców z Chin >

Kalifornijska Rada Zasobów Powietrznych: Środki kontroli toksyn unoszących się w powietrzu (CARB ATCM)

Nasz katalog CARB ATCM pozwala producentom, dystrybutorom, importerom i sprzedawcom detalicznym wyszukać informacje dotyczące certyfikacji produktów z kompozytu drewna.

Przeszukaj prowadzony przez firmę SGS katalog CARB ATCM >

Komponenty i wyroby obuwnicze

Oferowana przez firmę SGS certyfikacja ECOSECURE wspomaga światowy przemysł obuwniczy, umożliwiając sprawdzenie, czy komponenty i/lub wyroby przeszły badania i certyfikację zgodnie z tym globalnym standardem.

Przeszukaj prowadzony przez firmę SGS katalog certyfikowanych klientów ECOSECURE >

Znaki certyfikacyjne żywności

Znaki certyfikacyjne żywności świadczą o zobowiązaniu dostawcy do przestrzegania standardów bezpieczeństwa, zdrowia i higieny żywności. Nasz katalog umożliwia firmom należącym do łańcucha dostaw żywności weryfikację statusu certyfikacyjnego naszych klientów.

Przeglądaj prowadzony przez firmę SGS katalog znaków certyfikacyjnych żywności (dostępny tylko na stronie SGS.com) >

Dalsze informacje o certyfikacji towarów konsumpcyjnych

Więcej informacji o różnych certyfikatach towarów konsumpcyjnych można znaleźć na stronach internetowych poświęconych poszczególnym programom certyfikacyjnym:

  • IECEE: Baza Danych Certyfikatów Badania IECEE zawiera wszystkie zarejestrowane certyfikaty CB wydane na całym świecie. Przejdź do bazy danych IECEE >
  • Brazylia – INMETRO: rejestr certyfikatów INMETRO pozwala użytkownikom zweryfikować status organizacji i produktów działających w tym kraju. Przejdź do rejestru INMETRO >