Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeszukuj prowadzone przez firmę SGS katalogi certyfikowanych klientów i produktów, aby zweryfikować status wydanych przez nas certyfikatów systemów zarządzania, procesów lub produktów, a także aby znaleźć kluczowe dane dotyczące sprawdzonych dostawców.

Nasze katalogi są dostępne dla wszystkich sprzedawców detalicznych, producentów, konsumentów i innych zainteresowanych stron. Katalogi można przeszukiwać w oparciu o szereg parametrów, w tym nazwę klienta, numer certyfikatu i/lub nazwę produktu.

Jeśli nie wskazano inaczej, katalogi SGS dostępne są w języku angielskim.

Katalog certyfikowanych klientów

Sprawdź status dowolnego wydanego przez SGS certyfikatu systemu zarządzania lub procesu w naszym katalogu certyfikowanych klientów.

Certyfikowane komponenty i produkty

Firma SGS certyfikuje komponenty i produkty gotowe, należące do szerokiej gamy towarów – zarówno produkty konsumpcyjne, jak i komercyjne, w tym produkty elektryczne i elektroniczne, zabawki i produkty dla dzieci oraz towary trwałego użytku. Przeszukaj katalog, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących certyfikatów, oferowanych przez różne jednostki certyfikujące SGS, a także szczegółowe informacje na temat naszych własnych certyfikatów.

Przeszukaj katalog SGS certyfikowanych komponentów i produktów >

Przeszukaj rejestr bezpiecznych produktów Fimko oferowany przez firmę SGS (produkty certyfikowane przed 2019.01.01) >

Weryfikacja sprawdzonego dostawcy (Chiny)

Aby umocnić relacje pomiędzy międzynarodowymi klientami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami z Chin, opracowaliśmy bazę danych, która umożliwia partnerom sprawdzenie wyników audytów dostawców. Bazę danych można przeszukiwać, podając numer raportu lub nazwę dostawcy.

Przeszukuj prowadzoną przez firmę SGS bazę danych w celu weryfikacji sprawdzonych dostawców z Chin >

California Air Resources Board: Środki kontroli toksyn unoszących się w powietrzu (CARB ATCM)

Nasz katalog CARB ATCM pozwala producentom, dystrybutorom, importerom i sprzedawcom detalicznym wyszukać informacje dotyczące certyfikacji produktów z kompozytu drewna.

Przeszukuj prowadzony przez firmę SGS katalog CARB ATCM >

Komponenty i wyroby obuwnicze

Oferowana przez firmę SGS certyfikacja ECOSECURE wspomaga światowy przemysł obuwniczy, umożliwiając sprawdzenie, czy komponenty i/lub wyroby przeszły badania i certyfikację zgodnie z tym globalnym standardem.

Przeszukuj prowadzony przez firmę SGS katalog certyfikowanych klientów ECOSECURE >

Znaki certyfikacyjne żywności

Znaki certyfikacyjne żywności świadczą o zobowiązaniu dostawcy do przestrzegania standardów bezpieczeństwa, zdrowia i higieny żywności. Nasz katalog umożliwia firmom należącym do łańcucha dostaw żywności weryfikację statusu certyfikacyjnego naszych klientów.

Przeglądaj prowadzony przez firmę SGS katalog znaków certyfikacyjnych żywności (dostępny tylko na stronie SGS.com) >

Dalsze informacje o certyfikacji towarów konsumpcyjnych

Więcej informacji o różnych certyfikatach towarów konsumpcyjnych można znaleźć na stronach internetowych poświęconych poszczególnym programom certyfikacyjnym:

  • IECEE: Baza Danych Certyfikatów Badania IECEE zawiera wszystkie zarejestrowane certyfikaty CB wydane na całym świecie. Przejdź do bazy danych IECEE >
  • Brazylia – INMETRO: rejestr certyfikatów INMETRO pozwala użytkownikom zweryfikować status organizacji i produktów działających w tym kraju. Przejdź do rejestru INMETRO >