Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Agrobiznes operuje na niskich marżach, dlatego optymalizacja wykorzystania kosztownych środków smarnych, płynów hydraulicznych i podobnych produktów jest ważna dla uzyskania właściwej równowagi pomiędzy wydatkami, dostępnością maszyn i planowaną konserwacją.

Optymalizacja maszyn jest kluczową miarą efektywności w każdej branży, a szczególnie w sektorze rolniczym wykorzystującym kosztowne zaawansowane technicznie urządzenia. Wydłużenie czasu pracy, szczególnie urządzeń, które pracują jedynie sezonowo, jest ważnym czynnikiem do uzyskania ekonomiki pracy.

Poprzez programy w zakresie zużytych olejów i płynów, firma SGS udostępnia swoją sieć najnowocześniejszych laboratoriów i wykwalifikowanych analityków. Oferujemy kompleksową analizę zużycia oraz porady dla użytkowników końcowych, firm wynajmujących urządzenia i spółdzielni, dotyczące okresów wymiany olejów i płynów, tego kiedy okres żywotności urządzeń może być wydłużony i kiedy zaczyna się uszkodzenie wynikające ze stosowania zanieczyszczonych lub przepracowanych płynów. Nasz pakiet usług ma na celu wsparcie postojów konserwacyjnych i programów konserwacji prewencyjnej dla wszystkich rodzajów maszyn rolniczych.