Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w zakresie ochrony marki i integralności łańcucha dostaw pomagają zachować wartość marki, chronić reputację i przychody naszych klientów oraz zabezpieczać konsumentów.

Korzystając z naszej międzynarodowej sieci laboratoriów, możemy współpracować z klientami w celu identyfikacji potencjalnych fałszerstw, podmiany, rozcieńczania i innych działań przestępczych na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki naszym programom nadzoru, kontroli i uwierzytelniania możemy pomóc zminimalizować ryzyko takich zdarzeń. Nasze usługi w zakresie ochrony marki umożliwiają realizację misji marki we wszystkich kanałach (dostaw, produkcji, dystrybucji, handlu hurtowego i sprzedaży detalicznej) i ze wszystkimi konsumentami.

W celu weryfikacji autentyczności towarów i surowców możemy przeprowadzić audyty ochrony marki z dokładnymi analizami produktów oraz porównaniem materiałów wzorcowych dostarczonych przez klienta z rzekomymi podróbkami według szeregu kryteriów.

Jako pomoc w ochronie marki oferujemy usługę dodawania znaczników do produktów na etapie produkcji. Takie skuteczne oznakowanie towarów umożliwia nam przeprowadzanie losowych kontroli w newralgicznych punktach magazynowania i dystrybucji na kolejnych etapach łańcucha dostaw. Przeprowadzane przez nas na miejscu uwierzytelnianie natychmiast alarmuje klientów o przypadkach oszustw lub innych nieuczciwych praktyk i pozwala zabezpieczyć dowody na potrzeby wszelkich postępowań sądowych.

Nasze usługi w zakresie ochrony marki i integralności łańcucha dostaw, oprócz poprawiania kontroli jakości, pomagają przedsiębiorstwom naszych klientów w spełnieniu wymagań przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Ponadto pomagają one także chronić konsumentów i innych uczestników łańcucha dostaw.

Zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z SGS, aby dowiedzieć się, jak nasze usługi w zakresie ochrony marki i integralności łańcucha dostaw mogą pomóc w zachowaniu wartości marki, ochronie konsumentów i maksymalizowaniu przychodów.