Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS wykonuje badania składników resztkowych zgodnie z wymaganiami dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP) i udostępnia swoim klientom dostęp do szeregu usług zgodnych z GLP, które zapewniają zgodność z przepisami.

Zarządzanie programami GLP

Mamy bogate, wewnętrzne doświadczenia w planowaniu i koordynowaniu projektów badań zanieczyszczeń, w tym badań zgodnych z GLP, a także w zakresie umów z licznymi organizacjami badań terenowych. Nasze programy uwzględniają różne techniki zastosowań, a także wysyłkę i przechowywanie próbki. Możemy także podjąć się realizacji kompletnych badań lub ich części w dowolnym projekcie.

W ramach naszych usług dotyczących badań i zarządzania projektami możemy:

  • doradzać klientowi w określeniu odpowiedniego zakresu badania;
  • wybierać odpowiednie miejsca w różnych krajach i regionach;
  • koordynować działania z organizacjami badań terenowych w tych krajach i regionach;
  • opracowywać wersje robocze planów badań i poprawki;
  • monitorować przebieg faz krytycznych i przeprowadzać inspekcje u klienta;
  • wysyłać do klienta okresowe raporty oraz wersję roboczą raportu końcowego;
  • przygotowywać robocze podsumowania w sprawie substancji resztkowych.

Działania na terenie upraw

Możemy działać jako jedyny dostawca zgodnych z GLP badań składników resztkowych, wykonując szereg badań terenowych we wszystkich warunkach geograficznych, kulturowych i klimatycznych. We wszystkich scenariuszach nasza międzynarodowa sieć stacji terenowych adaptuje standardowe procedury operacyjne (SOP) i dostarcza procedury ze zharmonizowaną treścią. 

Działania w procesie i laboratorium analitycznym

Prowadzimy pełne, zgodne z GLP badania przetwarzania żywności dla różnych działań (np. ziarno pszenicy na mąkę i na chleb, jęczmień i chmiel na piwo, pomarańcze na sok).

Nasze zgodne z GLP badania składników resztkowych i usługi analityczne obejmują:

  • opracowanie i walidację metody;
  • Walidacja niezależnych laboratoriów
  • Analiza składników resztkowych w zbiorach (z uwzględnieniem płodozmianu) i produktów przetwarzania, a także tkanek, gleby, wody i powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji o naszych zgodnych z GLP badaniach składników resztkowych i innych usługach badań kontraktowych, skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj.