Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Badania zanieczyszczenia środowiska firmy SGS pomagają w badaniu i rejestrowaniu zachowania pestycydów i innych chemikaliów rolniczych w kontrolowanych warunkach terenowych i laboratoryjnych.

Nasze badania środowiska zapewniają zatem niezależne dane potrzebne do dopracowywania Twoich produktów oraz ułatwiają proces ich rejestracji.

Możemy zarządzać badaniem zanieczyszczenia środowiska, jako dyrektor badania lub główny badacz, od jego zaprojektowania do wykonania. Wykonujemy wszystkie badania objęte dobrą praktyką laboratoryjną (GLP) zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Unię Europejską (UE) w 1999 r., Stowarzyszenie Toksykologii i Chemii Środowiskowej (SETAC) w 1995 r. i/lub Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Dodatkowo, jeśli do przeglądu włączone są przepisy amerykańskie i europejskie, możemy wykonać badanie spersonalizowane do Twoich potrzeb.

Dzięki sieci o zasięgu ogólnoświatowym możemy wykonywać badania terenowe w różnych lokalizacjach i warunkach klimatycznych. Wykonujemy badania:

  • wymywania, odpływu i drenażu gleby
  • monitorowanie właściwości wody gruntowej/powierzchniowej
  • badania rozpraszania/akumulacji w glebie

Skontaktuj się z firmą SGS teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze badania zanieczyszczenia środowiska pomogą Ci w dopełnieniu wymogów procesu rejestracji.