Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi projektowania pod klucz, odbioru i obsługi laboratoriów

SGS oferuje kompleksowy zakres usług laboratoryjnych dla branży wydobywczej, spełniających Twoje wymagania odnośnie projektu, odbioru i obsługi laboratorium. Oferujemy doradztwo techniczne w pełnym zakresie, dając Ci pewność, że kryteria dla laboratoriów wspierających operacje wydobywcze zostały odpowiednio sformułowane i że laboratoria spełniają wymagania projektu względem ich obsługi. Realizowaliśmy projekty laboratoryjne dla jednostek pływających FPSO, pracujących przy wydobyciu ropy naftowej i gazu, stałych platform eksploatacyjnych, lądowych zakładów obróbki gazu, a także branży wydobywczej LNG, obróbki i rafinacji ropy naftowej.

Nasza wiedza operacyjna pozwala nam wykorzystać nabyte doświadczenie we wszystkich aspektach dotyczących:

 • projektowania;
 • specyfikacji sprzętowych;
 • opracowywania i walidacji metod;
 • dokumentacji;
 • obsługi ii konserwacji laboratoriów;
 • sprawozdawczości;
 • zapewniania jakości.

Usługi SGS w zakresie outsourcingu usług laboratoryjnych

Wymagania odnośnie analizy laboratoryjnej i projektowania laboratoriów

Razem z naszym zespołem projektowym szukamy rozwiązań, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom dotyczącym m.in. formułowania wymagań odnośnie próbkowania i analizy, projektu architektonicznego laboratorium, rozplanowania wnętrza i obiegu pracy, a także wymagań dotyczących sprzętu i specyfikacji laboratoryjnych. Staramy się uzyskiwać od naszych kontrahentów informacje zwrotne, aby móc ich zapewnić, że projekt budynku i planowane instalacje (w tym hydrauliczna, elektryczna i wentylacyjna) są zgodne z przeznaczeniem.

Obejmuje to następujące aspekty:

 • wymagania odnośnie analizy i próbkowania,
 • rozmiar, projekt wnętrza i architekturę laboratorium,
 • projekt wnętrza uwzględniający rozmieszczenie przyrządów i mebli,
 • potrzeby dotyczące sprzętu, oprogramowania, powierzchni magazynowych i biurowych,
 • specyfikacje uwzględniające wyposażenie, odczynniki, części zamienne i materiały eksploatacyjne,
 • wymagania odnośnie instalacji (rury gazowe, hydraulika, wentylacja, utylizacja próbek).

Niezależna obsługa i zarządzanie laboratoriami

Zauważyliśmy, że jeśli chodzi o obsługę i zarządzanie laboratorium, najważniejsze są dla Ciebie kwestie jakości danych, wydajności i oszczędności. SGS to światowy lider w dziedzinie niezależnej obsługi i zarządzania laboratoriami, którego sprawdzonym usługom w zakresie zarządzania możesz zaufać.

Obejmuje to następujące aspekty:

 • analizę operacyjną, analizę zgodności z przepisami, analizę zdarzeń specjalnych,
 • analizę laboratoryjną/certyfikację: płuczki, produktów rafineryjnych i surowców, gazów i cieczy wysokociśnieniowych, produktów węglowodorowych, płynów technologicznych, wody, powietrza itd.,
 • szkolenie analityków i badania biegłości,
 • monitoring środowiska,
 • dostosowane do konkretnych wymagań szkolenia, próbkowanie i badania w terenie,
 • programy wymiany międzylaboratoryjnej,
 • udostępnienie pracowników kontraktowych do wykonywania zleceń tymczasowych lub stałych,
 • chemików terenowych pracujących u klienta na kontraktach zmianowych.

Sprzęt


Właściwy dobór sprzętu analitycznego, odpowiedniego do wykonania pełnego zakresu analiz w obszarze wydobycia, nadzorowanego przesyłu i ochrony środowiska, może być przytłaczającym zadaniem. Wspólnie z Tobą ustalimy, jaki sprzęt i metody badawcze będą właściwe dla Twojego typu operacji. W naszej szerokiej ofercie urządzeń posiadamy takie, które przeprowadzają analizy od wysokoprocentowych stężeń po badanie części kwadrylionowych, a ceny proponowanych przez nasz urządzeń i odczynników są wysoce konkurencyjne.

Usługi zaopatrzeniowe i przekazywanie do użytku

SGS posiada doświadczenie w zakresie organizowania i realizacji dostaw w pełni gotowych do użytkowania laboratoriów, wykorzystywanych w projektach dotyczących wydobycia i obróbki ropy naftowej i gazu na całym świecie. Korzystając ze swojej globalnej sieci, SGS wybiera najefektywniejsze sposoby realizacji dostaw sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i odczynników, sprawiając, że te docierają na czas do swojego miejsca przeznaczenia. Co więcej, SGS oferuje zarządzanie projektami konstruowania i budowy obiektów laboratoryjnych, łącznie z montowaniem wyposażenia i instalacji dla: modułów laboratoryjnych przeznaczonych do prac offshorowych i certyfikowanych do pracy w strefach niebezpiecznych, obiektów modułowych bez certyfikatów, a także budowanych techniką konwencjonalną laboratoriów naziemnych.

Obsługa laboratoriów

SGS oferuje kompleksową obsługę laboratoriów, w tym obsadzenie załogą, nadzór i zarządzanie. SGS, bazując na swoim globalnym doświadczeniu w zakresie obsługi laboratoriów, daje Ci pewność, że dobór personelu pod względem kompetencji i przebytych szkoleń odzwierciedla wymagania projektu odnośnie pobierania i analizy próbek. Jeżeli prace są realizowane w odległych lokalizacjach, SGS oddeleguje tam pracowników pracujących na zasadach zmianowych, a także wdroży programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji w zakresie operacji laboratoryjnych dla miejscowych pracowników.

Przez cały czas trwania projektu, SGS bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie ciągłego wsparcia prac laboratoryjnych i odpowiednie nimi zarządzanie. SGS zarządza jakością danych laboratoryjnych, wdraża systemy zarządzania informacjami laboratoryjnymi oraz procedury konserwacji i kalibracji sprzętu laboratoryjnego, procedury dotyczące materiałów eksploatacyjnych, dokonuje wymiany wadliwych urządzeń, a także działa w ścisłej współpracy z Tobą, aby wszystkie ewentualne potrzeby w zakresie analizy mogły zostać zidentyfikowane i zaspokojone.

Jakość 


SGS posiada wyróżniające się doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi laboratoriów akredytowanych według ISO. Nasze programy obejmują swoim zakresem kwestie dotyczące zapewnienia jakości, takie jak zobowiązania, szkolenia, zaopatrzenie, konserwacja oraz główne zagadnienia kontroli jakości, jak na przykład kryteria, metody i procedury sprawozdawcze.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Jesteśmy świadomi, że systemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mają dla Ciebie zasadnicze znaczenie na etapie kalkulowania przedsięwzięć biznesowych i operacyjnych. SGS oferuje planowanie prac laboratoryjnych z uwzględnieniem wymagań HSE (Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Wszystkie nasze działania prowadzimy w oparciu o protokoły i wskazania HSE: programy monitorowania zdrowia pracowników, programy monitorowania substancji niebezpiecznych, bazy danych pracowników opartych o karty charakterystyki MSDS, spotkania dotyczące oceny zagrożeń (HAZOP), a także spotkania i inspekcje Połączonego Komitetu d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (JHSC).

Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób usługi SGS w zakresie projektowania, odbioru i obsługi laboratoriów mogą wspomóc Twoje działania.