Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Inspekcje i certyfikacja w budownictwie wykonywane przez firmę SGS umożliwiają zachowanie zgodności z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi.

Bez względu na lokalizację realizowanych przez Ciebie prac budowlanych, musisz zachować zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi. Realizowane przez nas usługi inspekcji i certyfikacji w budownictwie umożliwiają ocenę Twojego przedsięwzięcia pod kątem określonych wymogów obowiązujących w danym kraju. Ponadto możemy pomóc Ci w uzyskaniu wymaganych przepisami pozwoleń budowlanych, potrzebnych jako dowód zgodności z wymogami w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Dlaczego warto korzystać ze świadczonych przez firmę SGS usług w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie?

Nasza oferta opiera się na największym w tej branży doświadczeniu obejmującym wszystkie aspekty budownictwa. W związku z tym posiadamy kwalifikacje, których potrzebujesz, aby przeprowadzić kompleksową ocenę, nadzór oraz inspekcję wszystkich swoich przedsięwzięć budowlanych, bez względu na rozmiar czy lokalizację.

Nasze usługi w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie umożliwiają:

 • zapewnienie zgodności przedsięwzięć budowlanych z obowiązującymi w danym kraju przepisami budowlanymi w zakresie robót budowlanych, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, energooszczędności oraz dostępności;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych;
 • zmniejszenie ryzyka technicznego oraz zapobieganie błędom budowlanym, dzięki naszej specjalistycznej pomocy technicznej;
 • kontrolę budżetu oraz zachowanie terminowości prac budowlanych, dzięki kompleksowemu nadzorowi na każdym etapie realizacji danego przedsięwzięcia.

Światowy lider w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie

Jako światowy lider w tej dziedzinie, mamy bez porównania najwięcej doświadczenia w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie. Z tego względu jesteśmy firmą najchętniej wybieraną przez różne podmioty, do których należą instytucje publiczne, prywatni inwestorzy, właściciele nieruchomości, ubezpieczyciele oraz firmy budowlane, które potrzebują wsparcia przy przedsięwzięciach budowlanych realizowanych na całym świecie.

Nasze usługi w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie obejmują:

 • oddanie obiektu do użytku;
 • certyfikację zgodności z wymogami;
 • nadzór budowlany i kontrolę techniczną podczas prac budowlanych;
 • weryfikację projektów budowlanych;
 • certyfikację energetyczną;
 • zarządzanie bezpieczeństwem, higieną i ochroną środowiska;
 • inspekcję istniejących budynków;
 • zarządzanie konserwacją obiektów;
 • zapewnianie jakości oraz inspekcje w zakresie kontroli jakości;
 • analizę w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do danego przedsięwzięcia budowlanego.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie inspekcji i certyfikacji w budownictwie mogą pomóc Ci w osiągnięciu zgodności z krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi.