Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych inspekcji oferowane przez firmę SGS – spełniają wszystkie wymogi w odniesieniu do jakości i wydajności.

Twoje instalacje, urządzenia i materiały muszą spełniać szereg wymogów określonych przepisami prawa lub przyjętych dobrowolnie. Posiadamy akredytacje w zakresie wszystkich najważniejszych norm i regionalnych przepisów, co umożliwia nam oferowanie kompleksowych inspekcji obowiązkowych i dobrowolnych, które pomogą Ci zapewnić jakość, spójność i standardy BHP.

Jako światowy lider w zakresie przeprowadzania obowiązkowych i dobrowolnych inspekcji, oferujemy Ci niezrównane doświadczenie i specjalistyczną wiedzę oraz zasoby w tej dziedzinie w dowolnym miejscu na świecie. Jesteśmy jednostką notyfikowaną w zakresie większości europejskich dyrektyw i posiadamy niezbędne akredytacje do przeprowadzania inspekcji i certyfikacji na wielu rynkach na całym świecie.

Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, w jaki sposób nasze obowiązkowe i dobrowolne inspekcje mogą zagwarantować, że Twoje aktywa będą spełniać wszystkie wymogi dotyczące jakości i wydajności.