Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi doradcze w zakresie zgodności metrologicznej, oferowane przez firmę SGS – potwierdź zgodność swojego projektu inwestycyjnego z wymaganiami metrologicznymi przepisów rosyjskich w najbardziej ekonomiczny sposób.

W Rosji obiekt przemysłowy musi spełniać wymagane normy metrologiczne i prawne. Nasze usługi doradcze w dziedzinie zgodności metrologicznej mogą pomóc w potwierdzeniu, że projekt inwestycyjny spełnia wymagania rosyjskich przepisów metrologicznych.

Dlaczego warto skorzystać ze świadczonych przez firmę SGS usług doradztwa w dziedzinie zgodności metrologicznej?

Możemy pomóc naszym klientom:

  • określić sposób ekonomicznego uzyskania zgodności metrologicznej projektu – w tym zatwierdzenie wzorów, weryfikację i kalibrację przyrządów pomiarowych;  
  • zapewnić precyzyjne stosowanie materiałów referencyjnych i specyfikacji technicznych w odniesieniu do sprzętu przetwórczego i przyrządów pomiarowych;
  • uniknąć kosztów i opóźnień wynikających z niezgodności z wymaganiami przepisów;
  • uniknąć nadmiernych kosztów badań dzięki właściwemu doborowi urządzeń i metod pomiarowych.

Zaufany doradca w zakresie zgodności metrologicznej

Oferujemy:

  • Specjalistyczną wiedzę w zakresie norm międzynarodowych i rosyjskich – możemy pomóc szybko i skutecznie uzyskać zgodność z obydwoma systemami.
  • Wyjątkowy, globalny zasięg i oddziały we wszystkich większych państwach – możemy zarządzać złożonymi projektami, w które zaangażowanych jest wiele stron i krajów, zapewniając Tobie, Twoim klientom, partnerom i dostawcom usługi na szczeblu lokalnym, w lokalnym języku, na całym świecie.
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie zgodności metrologicznej – możemy pomóc uniknąć potencjalnych opóźnień, przyspieszyć proces uzyskania zgodności metrologicznej i zoptymalizować ponoszone koszty.
  • Aktualną wiedzę w zakresie wymagań i procedur dotyczących zgodności metrologicznej – zapewniamy zgodność z najnowszymi przepisami.
  • Światową renomę rzetelnej, transparentnej i bezstronnej firmy – dlatego jesteśmy najczęściej wybierani przez klientów na całym świecie, którzy potrzebują wiarygodnych usług doradztwa w dziedzinie zgodności metrologicznej w Federacji Rosyjskiej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasze usługi doradztwa w dziedzinie zgodności metrologicznej pomogą pomóc w spełnieniu wymagań metrologicznych przepisów rosyjskich.