Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie ryzykiem w projekcie oferowane przez firmę SGS – kompleksowe i zorganizowane podejście do zarządzania ryzykiem w Twoim projekcie.

Sukces Twojego projektu zależy od solidnego planowania, które w budżecie i harmonogramie przewiduje różne ewentualności. Nieoczekiwane wydarzenia nie powinny stanowić problemu dla budżetu ani też stwarzać barier dla innowacyjności Twojego biznesu.

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie zapewnia jasną opinię z zastrzeżeniami na temat zagrożeń związanych z kosztami, wydajnością i harmonogramem Twojego projektu. Umożliwia Ci to pracę w bardziej skutecznych ramach czasowych z bardziej realnym budżetem. Dzięki temu Twoja branża oraz partnerzy finansowi będą mieli większe zaufanie do Twojego podejścia do zarządzana oraz umiejętności podejmowania pewnych decyzji związanych z projektem.

Korzyści płynące z podejścia do zarządzania ryzykiem w projekcie oferowanego przez firmę SGS

Nasze centrum kompetencji ds. zarządzania ryzykiem zapewni Ci innowacyjne rozwiązania mające na celu znaczną poprawę Twoich zrównoważonych dochodów. Nasze podejście zapewnia skuteczne zarządzanie ryzykiem, które pomoże Ci:

  • określić swoje nieoczekiwane zdarzenia oraz wymogi budżetowe w dowolnej chwili;
  • dokładnie ocenić Twoje wymogi dotyczące obniżenia poziomu gotówki;
  • zminimalizować koszty produkcji;
  • rozpocząć redukcję kosztów ubezpieczeniowych.

Twoja sieć o zasięgu ogólnoświatowym oferująca wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w projekcie

Jako światowej klasy firma zajmująca się kontrolą, weryfikacją, badaniem oraz certyfikacją oferujemy Ci usługi sieci akredytowanych ekspertów o zasięgu ogólnoświatowym, posiadających niezrównaną wiedzę w dziedzinie zarządzania ryzykiem w projekcie. Nasze doświadczenie obejmuje ponad pięćdziesiąt lat kompleksowych badań, analiz, a także procesów zarządzania ryzykiem, co zapewnia znaczące korzyści, które bezpośrednio wpływają na dochody Twojej firmy.

Nasze centrum kompetencji ds. zarządzania ryzykiem zapewnia, że nasze usługi są zgodne, a nawet wykraczają poza następujące standardy:

  • BS 31100
  • ISO 31000
  • ISO 14001
  • AS/NZS 31000
  • Poradnik zarządzania i analizy ryzyka w projektach

Nasze usługi zarządzania ryzykiem w projekcie realizują Twoje potrzeby, począwszy od etapu projektowania, aż po ukończenie projektu. Możemy pomóc Ci określić priorytety zagrożeń i opracować plany zarządzania ryzykiem, aby Twój zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektem mógł przedsięwziąć odpowiednie działania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń wkalkulowanych w realizację projektu.

Ograniczając zmienność projektu możesz być pewny, że Twój projekt zostanie ukończony w terminie, zgodnie z założeniami budżetu oraz specyfikacjami. Aby uzyskać więcej szczegółów, już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. zarządzania ryzykiem.