Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w trakcie budowy oferowane przez firmę SGS – zadbaj, aby Twój projekt budowlany był realizowany zgodnie z wymaganą jakością oraz przyjętym budżetem i harmonogramem.

Dla pomyślnego zakończenia Twojego projektu budowlanego niezbędny jest profesjonalny nadzór. Nasze usługi w trakcie budowy pomogą Ci zmniejszyć ryzyko techniczne, zapobiec błędom konstrukcyjnym, kontrolować budżet i efektywnie realizować założenia harmonogramu. Możemy także pomóc Ci zadbać, aby cała dokumentacja, certyfikaty oraz deklaracje były kompletne i poprawnie wystawione.

Dzięki naszemu rozległemu doświadczeniu obejmującemu wszystkie aspekty budowy, oferujemy Ci potrzebne umiejętności pozwalające na kompleksowy nadzór, przeprowadzanie inspekcji oraz usługi w zakresie oddawania do użytku w odniesieniu do wszystkich typów projektów – niezależnie od wielkości i lokalizacji.

Począwszy od inspekcji, certyfikacji, badań i weryfikacji, aż po zarządzanie projektem, oferujemy Ci doświadczenie i specjalistyczną wiedzę oraz zasoby, których potrzebujesz w celu zapewnienia powodzenia projektu – w każdym miejscu na świecie.

Skontaktuj się z nami już dziś, by omówić, w jaki sposób nasze usługi w trakcie budowy umożliwią Ci uzyskanie zgodności ze wszystkimi odnośnymi przepisami i standardami, a także pozwolą na ukończenie projektu zgodnie z budżetem i założeniami czasowymi.