Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przegląd harmonogramu jest usługą finansowania projektu oferowaną przez SGS, która sprawdza odporność zaproponowanego przez Ciebie planu wdrażania projektu.

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów ds. finansowania projektu już dziś, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.

Nasi niezależni oferują Ci fachowe porady, by pomóc Ci zapewnić pomyślne zakończenie Twojego projektu w terminie i przy założonym budżecie. Przeglądamy stosowność zaproponowanego przez Ciebie harmonogramu wdrażania, włączając odpowiednie uporządkowanie zadań i działań. Badamy Twoje założenia czasowe, aby upewnić się, że oczekiwane czasy realizacji są realne i możliwe do osiągnięcia. Jako lider w dziedzinie finansowania projektu, zapewniamy Ci udzielanie porad, których potrzebujesz, by uchronić Twoją inwestycję przed opóźnieniami wdrażania oraz przekroczeniami kosztów.

Dzięki naszej udokumentowanej historii świadczenia usług w zakresie przeglądów dużych inwestycji pod względem struktury finansowania projektu, jesteśmy najczęściej wybieraną, pewną i niezależną stroną trzecią, oferującą przeprowadzanie przeglądów Twojego harmonogramu.

Nasza globalna sieć specjalistów ds. projektu łączy wiedzę techniczną i finansową z różnych sektorów przemysłu. Są oni pewnym źródłem najnowszych informacji branżowych. Rozumieją również znaczenie kwestii technicznych i ryzyka związanych z szerokim zakresem struktur finansowych projektu, włączając harmonogram budowy i budżet nakładów kapitałowych.

Nasze usługi oceny zapewniają Ci uzyskanie porad, które dają solidne podstawy niezbędne do kwalifikacji komisji kredytowej oraz dostarczają dokumentację negocjacyjną. Nasi konsultanci są również dostępni w celu śledzenia problemów technicznych, aż do zakończenia spraw finansowych i dłużej.

Współpracujemy ze sponsorem projektu w celu:

  • udzielania porad dotyczących kluczowych kamieni milowych w realizacji projektu;
  • identyfikowania prawdopodobnego ryzyka związanego z harmonogramem wdrażania projektu;
  • przeglądnięcia harmonogramu wydatków z rożnych źródeł finansowania;
  • spojrzenia na niezbędne zmiany wynikające z naszej oceny ryzyka;
  • weryfikowania realiów dochodzenia do kolejnych kamieni milowych;
  • oszacowania możliwych barier na drodze do ukończenia projektu w trakcie rozruchu, oddania do eksploatacji oraz działań handlowych;
  • zalecenia podjęcia środków zaradczych w zakresie unikania opóźnień.

Jako niezależny konsultant dajemy nieocenione wsparcie Twojego projektu, zapewniając, że nie dochodzi do konfliktu interesów z zaangażowanymi w realizację projektu partnerami, dostawcami i sponsorami, oferującymi projekty "pod klucz" (EPC), a także projektowanie techniczne i zarządzanie dostawami i budową (EPCM).

Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. finansów projektu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz przegląd harmonogramu może przynieść korzyści dla Twojego projektu.