Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Gdy przychodzi kryzys, potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Usługi interwencji kryzysowych SGS są dostępne zawsze, gdy ich najbardziej potrzebujesz. Otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od reagowania w sytuacjach zagrożenia w zakresie komunikacji alarmowej, zarządzania kryzysowego oraz asysty medycznej.

Nasze zespoły interwencji kryzysowych mają doświadczenie w działaniu we wszystkich branżach i sektorach przemysłu. Nasze usługi obejmują:

  • interwencje kryzysowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;
  • niezależne inspekcje i raportowanie;
  • zarządzanie kartami MSDS i systemem REACH;
  • pomoc techniczną w przypadku powodowanego względami bezpieczeństwa wycofania produktu z rynku;
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych;
  • przegląd planów i procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych;
  • ćwiczenie w warunkach laboratoryjnych i symulacje sytuacji awaryjnych;
  • zarządzanie odpadami;
  • wsparcie podczas wypadków w trakcie transportu substancji chemicznych również poza granicami kraju.

Nasze zespoły interwencji kryzysowej działają na całym świecie, dzięki czemu możesz otrzymać pomoc w Twoim ojczystym języku. Możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z usług interwencji kryzysowej SGS, wybierając specjalne numery ratunkowe w Twoim kraju lub dzwoniąc na działający na całym świecie numer SGS. Wówczas uzyskasz bezpośrednie połączenie z naszym lokalnym zespołem. Zadzwoń i dowiedz się więcej o usługach interwencji kryzysowej.