Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W roku 2003 członkowie stowarzyszenia ASEN (Association of Southeast Asian Nations — Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) podpisali porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych we wzajemnej wymianie handlowej.

Miało ono dwojaki cel: zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i deklarowanych zalet produktów oraz wyeliminowanie barier handlowych między krajami członkowskimi poprzez ujednolicenie wymagań technicznych.

Dyrektywa kosmetyczna stowarzyszenia ASEAN obejmuje złożone wytyczne dotyczące szeregu aspektów produkcji kosmetyków, w tym składników, etykiet, deklarowanych zalet oraz innych dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) przyjętych w branży. Aby zakwalifikować się do rejestracji przez odpowiednie organy stowarzyszenia ASEAN, przedsiębiorstwo powinno poddać się wszechstronnemu audytowi w zakresie wymogów bezpieczeństwa określonych przez stowarzyszenie ASEAN. Taki audyt powinien zostać przeprowadzony przez niezawodnego i uznanego audytora.

SGS jest globalnie uznanym liderem w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Mamy doświadczenie i wiedzę, które pozwolą zapewnić spełnienie przez naszych klientów wymagań określonych w ujednoliconych przepisach dotyczących wyrobów kosmetycznych obowiązujących na obszarze krajów członkowskich stowarzyszenia ASEAN. Nasi wyszkoleni audytorzy współpracują z klientem w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami stowarzyszenia ASEAN wszystkich aspektów działalności klienta, w tym rejestracji produktów, wymagań w zakresie informacji na etykietach, wykazu składników, wymagań w zakresie importu/eksportu oraz standardu GMP.

Przeprowadzany przez SGS niezależny audyt w zakresie wymagań stowarzyszenia ASEN dotyczących bezpieczeństwa to ważny krok w kierunku rejestracji na obszarze stowarzyszenia ASEAN. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się jak spełnić wymagania ASEAN i wprowadzić swoje produkty na rozległy rynek Azji Południowo-Wschodniej.