Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo chce sprzedawać produkty kosmetyczne w dowolnym miejscu na świecie, musi spełnić odpowiednie wymogi dotyczące dobrych praktyk produkcyjnych dla firm kosmetycznych (GMP).

SGS prowadzi audyty GMP dla firm kosmetycznych i zapewnia zgodność z odpowiednimi normami lub oczekiwaniami rynku końcowego.

Choć wymogi dotyczące GMP dla firm kosmetycznych obejmują te same zagadnienia ogólne, to różnią się w zależności od kraju sprzedaży produktów. Różne kraje lub regiony mają własne normy GMP, takie jak:

  • ISO 22716:2007 (powszechnie akceptowana norma międzynarodowa)
  • Wytyczne ASEAN dotyczące GMP dla firm kosmetycznych
  • Stany Zjednoczone – Wytyczne dotyczące dobrych praktyk produkcyjnych dla firm kosmetycznych wydane przez Ośrodek ds. Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Stosowanego (CFSAN) Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (FDA)
  • Europejska Federacja ds. Składników Kosmetycznych (EFfCI) - GMP dotyczące składników kosmetycznych
  • Unia Europejska - Wymogi GMP dla producentów wyrobów kosmetycznych wydane przez COLIPA (Europejskie Stowarzyszenie Kosmetyczne)

Zalety prowadzonych przez SGS audytów GMP dla firm kosmetycznych

SGS pomaga zapewnić, że produkcja i postępowanie z produktami kosmetycznymi są zgodne z odpowiednimi wymogami GMP. Oferujemy również:

  • Zapewnienie jakości i spójności produktów kosmetycznych
  • Wykazanie, że dostawcy i sprzedawcy przestrzegają odpowiednich wymogów
  • Identyfikację braków przed inspekcją uprawnionych instytucji lub sponsorów
  • Okresowe szkolenia zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów

Kto może odnieść korzyści ze szkolenia w dziedzinie GMP dla firm kosmetycznych, analizy luk i audytu zgodności?

Wszyscy producenci kosmetyków, od surowców po gotowe produkty, przedsiębiorstwa zajmujące się pakowaniem i etykietowaniem kosmetyków oraz sprzedawcy detaliczni, którzy zamierzają wprowadzić któreś z wymogów do swojej działalności i chcą pozyskać potencjalnych dostawców zgodnie z odpowiednimi krajowymi wytycznymi bądź ocenić przestrzeganie wymogów przez dotychczasowych dostawców.

Prowadzone przez naszych ekspertów audyty GMP dla firm kosmetycznych mogą również służyć jako analiza luk bądź przeprowadzany przez stronę trzecią audyt wewnętrzny przedsiębiorstw kosmetycznych w celu identyfikacji braków i usprawnień wymaganych do spełnienia wymogów odpowiednich przepisów.

Nasza międzynarodowa sieć niezależnych, wyspecjalizowanych audytorów oraz laboratoriów oferuje zintegrowane, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania dotyczące zgodności w zakresie bezpieczeństwa. Pomagamy Twojemu przedsiębiorstwu zarządzać jakością i bezpieczeństwem produktów oraz chronić markę w konsekwentny, niezawodny i efektywny sposób.

Przeprowadź we współpracy z SGS pełne audyty GMP dla firm kosmetycznych w swoim przedsiębiorstwie i zarządzaj jakością oraz bezpieczeństwem swoich produktów na całym świecie.

Standard ISO 22716 Dobra Praktyka Produkcyjna w Polsce

ISO 22716 - Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Jest to branżowy przewodnik, okrelający wytyczne dla pomieszczeń, wyposażenia, surowców, opakowań czy zarządzania zasobami ludzkimi i podwykonawcami.

Wdrożenie zasad GMP jest obowiązkowe od 11 lipca 2013 r. dla wszystkich firm z sektora wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE.

Wdrożenie i certyfikacja ISO 22716, nie tylko pozwala na spełnienie wymagań prawnych, ale również umożliwia stałe doskonalenie procesów i utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa produktu.