Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktów podczas dystrybucji ma ogromne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym.

Certyfikacja dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) dla firm farmaceutycznych świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa na rzecz dobrych praktyk dystrybucyjnych i jakości w każdym aspekcie oferowanej usługi.

Dobre praktyki dystrybucyjne (GDP) to system jakościowy dla ośrodków zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją leków. Uznawane międzynarodowo przepisy GDP dla firm farmaceutycznych wymagają od dystrybutorów produktów farmaceutycznych dostosowania swojej działalności do tych standardów. Program zapewnia obecność spójnych systemów zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw - od wczesnej dostawy surowców do zakładów produkcyjnych po ostateczną wysyłkę gotowych leków do użytkowników końcowych. Niezależna ocena zgodności z międzynarodowymi wymogami GDP jest najskuteczniejszym sposobem upewnienia się, że system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest zgodny z wytycznymi GDP.

SGS jest uznawanym na całym świecie liderem certyfikacji w sektorze farmaceutycznym. Podczas procesu certyfikacji GDP nasi wysoko wykwalifikowani audytorzy analizują procesy i zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie oraz w firmach współpracujących w ramach łańcucha dostaw, aby zapewnić konsekwentne dostarczanie dobrej jakości produktów przez producentów farmaceutyków.

Ważny certyfikat GDP wydany przez SGS świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa na rzecz jakości w każdym aspekcie oferowanej usługi i wskazuje, że jest ono ważnym partnerem w łańcuchu dostaw opieki zdrowotnej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji dobrych praktyk dystrybucyjnych dla przemysłu farmaceutycznego.