Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analizy ekotoksykologiczne przeprowadzane przez SGS pozwalają ocenić potencjalny wpływ chemikaliów, środków ochrony roślin i biocydów na faunę i florę.

Nasze doświadczenia w ekotoksykologii obejmują problematyczne substancje, które słabo rozpuszczają się w wodzie, są w wysokim stopniu ulotne i/lub kolorowe. Dzięki temu możemy zaoferować konkretne badania identyfikacyjne oraz oznaczenia koncentracji.

Nasze usługi w zakresie badań ekotoksykologicznych obejmują:

 • Badania toksyczności bakterii (ostra, aerobowa, anaerobowa, chroniczna, badania typu mono-species, badania związków złożonych)
 • badania hamowania wzrostu alg (różne gatunki);
 • toksyczność skorupiaków (np. dafnie);
 • toksyczność ryb, ostra (semi-statyczna, statyczna)
 • badania toksyczności na dżdżownicach (ostrej);
 • badania hamowania wzrostu roślin;
 • badania na mikroflorze glebowej (przepisy BBA VI 1-1, OECD 216 i OECD 217).

Nasze metody badań ekotoksykologicznych są zgodne z wytycznymi publikowanymi przez następujące agencje:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – niemieckie federalne centrum badań biologicznych w rolnictwie i leśnictwie);
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – niemiecki instytut standaryzacji);
 • International Organization for Standardization (ISO);
 • European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO);
 • Komisja Wspólnot Europejskich (CEC);
 • Environmental Protection Agency (EPA);
 • European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC).

Ponadto jesteśmy niezależnym dostawcą badań ekotoksykologicznych, cieszącym się globalnym uznaniem za prowadzenie badań ekotoksykologicznych zgodnie z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP). Wszystko to oznacza, że nasi klienci mogą używać wyników naszych badań ekotoksykologicznych w swoich ocenach ryzyka środowiskowego, które muszą wykonywać podczas rejestrowania substancji i produktów.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach badań ekotoksykologicznych.