Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Obecnie klienci firm zajmujących się recyklingiem urządzeń elektronicznych oczekują dowodu właściwego zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska, BHP oraz bezpieczeństwem.

Coraz większa liczba klientów będzie wymagać przedstawienia wydanego przez niezależną stronę trzecią certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania recyklingiem w przedsiębiorstwie z najsurowszymi wymogami. Uznawany na całym świecie standard firmy SGS Responsible Recycling© (R2) dla przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem urządzeń elektronicznych, oparty na niezależnym audycie, to kluczowa norma dotycząca działalności w branży recyklingu urządzeń elektronicznych.

Recykling urządzeń elektrycznych stanowi szczególne wyzwanie z kilku powodów. Niebezpieczne substancje chemiczne, w tym ołów, kadm, arsen i rtęć, które często znajdują się w urządzeniach elektronicznych, stanowią zagrożenie dla środowiska oraz dla pracowników zakładu recyklingu. Informacje przechowywane na komputerach, kserokopiarkach i innych urządzeniach elektronicznych wymagają odpowiedniego zarządzania, aby uniknąć niewłaściwego ich rozpowszechniania.

R2 to dobrowolna norma, która odnosi się do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem urządzeń elektronicznych. Norma ta stanowi ramy systemu zarządzania recyklingiem i systemu zarządzania ochroną środowiska oraz BHP w przedsiębiorstwie. R2 dotyczy kwestii ochrony środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji, które są bezpośrednio związane z recyklingiem urządzeń elektronicznych. R2 to branżowa norma dotycząca działalności, a certyfikat jest dowodem na znajomość zasad bezpiecznego recyklingu urządzeń elektronicznych.

Oferowana przez SGS certyfikacja R2 zapewnia kompleksowy system zarządzania recyklingiem. Współpracując SGS w celu uzyskania certyfikatu, korzystasz z naszej międzynarodowej renomy jako czołowej firmy prowadzącej audyty i certyfikację. Audytorzy SGS doskonale rozumieją wszystkie aspekty recyklingu urządzeń elektronicznych, a także lokalne i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz BHP.

Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na integrację R2 z normą Recycling Industry Operating Standard (RIOS) jako wspierający system zarządzania ochroną środowiska i BHP. R2 można również z łatwością zintegrować z innymi certyfikowanymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Certyfikat R2 jest dowodem zaangażowania przedsiębiorstwa na rzecz odpowiedzialnych ekologicznie praktyk w dziedzinie recyklingu, a ponadto zapewnia praktyczne sposoby usprawnienia działalności związanej z recyklingiem i recyklingiem urządzeń elektronicznych. Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji R2.