Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nasze symulacje środowiskowe zapewniają, że Twoje produkty dostosowane są do współczesnego rynku światowego i mogą znieść każde warunki środowiskowe.

Globalizacja oznacza możliwość sprzedaży i dystrybucji produktów na całym świecie. Z tego względu Twoje produkty muszą być tak zaprojektowane, aby były wytrzymałe i funkcjonowały skutecznie we wszystkich warunkach środowiskowych, począwszy od arktycznego chłodu po równikowe ciepło i wilgotność.

Możemy pomóc. Nasze laboratoria badań środowiskowych pomocą ocenić potencjalny wpływ środowiska na sposób funkcjonowania produktów. Nasi eksperci mogą wykonać symulacje środowiskowe pod kątem wpływu, w tym mechanicznego, klimatycznego, korozji, obciążeń mechanicznych oraz innych czynników środowiskowych. Badania zapewniają, że produkt zachowuje się w oczekiwany sposób w standardowych i niestandardowych okolicznościach.

Symulacje środowiskowe

Nasze laboratoria symulują oraz badają warunki, w tym mechaniczne, klimatyczne, korozji, obciążeń mechanicznych oraz szeregu innych środowisk.

Warunki mechaniczne

Nasze badania obejmują pełen zakres testów mechanicznych dla próbek <1 g do kilku ton. Aby zapewnić wytrzymałość produktów, wykonujemy testy wibracji (sinus, wybiórcze, multisinus, sinus wybiórczy), wstrząsów, zderzeniowe, swobodnego spadania, spadku oraz sprężystości. Nasze testy mechaniczne obejmują również trzęsienie ziemi (w tym 3-osiowe), przyspieszenie stałe oraz wibracje/wstrząs w połączeniu z zadaną temperaturą lub cyklem.

Warunki klimatyczne

Nasze laboratoria w zakresie badań środowiskowych oferują pełne spektrum badań klimatycznych, począwszy od najmniejszych obszarów po kilka metrów sześciennych. Badamy Twoje produkty pod kątem odporności na temperaturę (zimno, gorąco), wilgotność (stabilna, cykliczna), kondensację, lód oraz wstrząs termiczny.

Korozja

Mgłę solną oraz mieszany przepływ gazu można stosować do symulacji konkretnych środowisk (klimatu nadbrzeżnego oraz zakładów przemysłowych) oraz pod kątem ogólnej odporności na korozję. Korzystając z mgły solnej, mieszanego przepływu gazu, (SO2+NO2+H2S+CI2), pojedynczego gazu (SO2, H2S), atmosfery nasączonej wodą oraz nasączonej wodą i SO2możemy zapewnić, że Twoje produkty spełniają oczekiwane normy.

Środowiska różne

Kategoria ta obejmuje wszystkie pozostałe środowiska, m.in. wodę i kurz (testy IP), promieniowanie UV/słońca, ozon, niskie ciśnienie i wysokość, możliwość lutowania oraz kurz higroskopijny.

Obciążenia mechaniczne

Na produkty wpływ mają nie tylko warunki środowiskowe, ale również codzienne użytkowanie. Symulują je testy obciążenia mechanicznego. Nasze laboratoria badań środowiskowych mogą wykonywać badania pod kątem trwałości i działania, zginania, skręcania, rozrywania, cykli dopasowania, badania obciążenia oraz elastyczności. Ponadto oferujemy testy w zakresie ścierania, zarysowania i tarcia, wytrzymałości złącz oraz testy ściskania, jak również badania z młotem i nadmiernej eksploatacji.

Zaangażuj naszych specjalistów do wykonania symulacji oraz określenia wpływu warunków środowiskowych na elektronikę użytkową.