Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zbuduj zaufanie do swoich produktów wraz z programem certyfikacji wydajności energetycznej oferowanym przez firmę SGS.

Producenci, dostawcy, ustawodawcy i klienci mogą być pewni, że produkty oznaczone znakiem naszego certyfikatu wydajności energetycznej zawsze spełniają odpowiednie standardy lub specyfikacje oraz wymogi wydajnościowe.

Program jest skonstruowany zgodnie z Kategorią 5 przewodnika ISO/IEC Guide 67 (Podstawy certyfikacji wyrobu). Zarządza nim komitet sterujący ds. wydajności energetycznej (Energy Efficiency E&E Steering Comittee) firmy SGS, a dotyczy on zastosowań i elementów elektrycznych.

Czego dotyczy certyfikat?

Proces dotyczy głównie międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa i wydajności IEC lub ich miejscowych odpowiedników, a w jego skład wchodzą:

  • Badania
  • Przegląd
  • Decyzja certyfikacyjna
  • Kontrola zakładów
  • Licencja na używanie znaku certyfikatu wydajności energetycznej firmy SGS
  • Monitorowanie rynków

Główne kryteria certyfikacyjne to:

Kategoria Nazwa
Stan wstrzymania Opcja jednowatowa (wszystkie urządzenia z funkcją stanu wstrzymania)
Zużycie energii STB, telewizory, domowe urządzenia oświetleniowe, zmywarki do naczyń, pralki, sprzęty chłodzące
Wydajność energetyczna Wszystkie wcześniej wymienione typy produktów

Rozszerzenia certyfikatów

Można aplikować o rozszerzenie certyfikatu wydajności energetycznej na ten sam produkt wytwarzany w innym zakładzie lub na dodatkowe typy produktów wytwarzanych w tym samym miejscu. Aplikacja zostanie rozpatrzona przez jednego z naszych kierowników ds. certyfikacji, a jeśli będzie to konieczne, zaproponowane zostanie dodatkowe badanie, audyt lub przegląd. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a rozszerzenie jest możliwe, wydany zostanie nowy certyfikat.

Kontrola certyfikatów i oznaczeń

Aby zapewnić spójność programu nadzorujemy użycie certyfikatów i oznaczeń obserwując rynek, przeprowadzając kontrole zakładów produkcyjnych i korzystając z innych źródeł (np. konsumentów, władz lub innych organów certyfikujących). Jeśli bezpieczeństwo lub zgodność ze standardami jakiegokolwiek produktu oznaczonego certyfikatem wydajności energetycznej firmy SGS jest poddawane w wątpliwość, skontrolujemy tę sytuację, a w razie konieczności ponownie przetestujemy produkt. Jeśli certyfikat lub oznakowanie jest wykorzystywane w niewłaściwy sposób, rozpoczniemy procedurę zawieszenia lub wycofania certyfikatu, a w stosownych przypadkach wystąpimy o zadośćuczynienie szkód.

Pokaż jakość produktu dzięki certyfikacji wydajności energetycznej firmy SGS.